meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

2014年春夏新作 ミュウミュウ バッグ ダコタ 財布 pix

VÄLKOMMEN TILL MARIAKYRKAN I KATRINEHOLM

en del av


Besök oss på Facebook genom att klicka på facebookikonenMariakyrkan ligger centralt i staden och adressen är
Fredsgatan 40, 641 30 Katrineholm.
Församlingen är ansluten till den nya Equmeniakyrkan som bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.
Klicka här, för att besöka Equmeniakyrkans hemsida!
Kyrkobyggnaden invigdes 1911. Kyrkans namn var då Immanuelskyrkan. Gamla vykort på kyrkan hittar du genom att klicka här.
Vi har i regel gudstjänst kl. 11 varje söndag. (kl. 10 under juni, juli och augusti.)
Därutöver erbjuder vi olika typer av program och aktiviteter. Välkommen att kontakta oss för att få veta mera om vad vi kan erbjuda!
Under sommaren har vi reducerad bemanning. Du når enklast den pastor som är i tjänst genom att ringa till kyrkans telefon 0150-10103 eller till 0734-16 25 50STÖD VÅR VERKSAMHET !

Du kan stödja vår verksamhet genom att skänka en gåva till församlingens arbete. Enklast är att sätta in en summa på Mariakyrkans församlings bankgiro 776-5555. Tack för ditt bidrag!
Vill du ge ett bidrag till den nybildade kyrkan väljer du Equmeniakyrkans 90-konto plusgiro 90 03 28-6.

SÅNG OCH MUSIK

BARNMUSIKEN och BARNKÖREN På G .


Barnmusiken är igång efter sommaruppehållet. Det finns platser kvar i syskongruppen tisdagar 10.30.

Barnkören På G tar gärna emot fler sångglada barn måndagar 18-19.

Upplysningar om grupperna lämnas av Birgitta Thörnberg.
Mejla birgitta@mariakyrkan.nu eller ring expeditionen 0150-10103


MUSIKKÅREN

Ekumeniska musikkåren under ledning av Alf Cromnow spelar också i Pingstkyrkan och vid en del utomhusevenemang.
Är du intresserad av att delta så hör gärna av dig till Alf Cromnow, tfn 0150-186 87.
Bilder på kåren hittar du härSÖNDAGSSKOLAN

Ungefär två gånger i månaden under terminstid är det söndagsskola samtidigt som vi firar gudstjänst. Barnen är med en stund i gudstjänsten, och får gå fram och titta vad som finns i ”hemliga skåpet”. Sedan går de till sin söndagsskola i ett annat rum.
Klicka här om du vill se en bild från 10/11-13, när vi talade om Faros drömmar.
Påskdagen 2012 passade vi på att göra ett besök hos barnen. Följ med och hälsa på genom att klicka här.KONSTCAFÉ OCH KULTURFRUKOSTAR

Lunchandakterna på torsdagarna kl.12 med efterföljande konstutställning och servering startar igen efter vinteruppehållet den 7 jan.

Vårens första kulturfrukost blir den 27 februari, då agronom Hans von Essen, Södertälje, talar om "Hur räddar man Östersjön, klimatet och den biologiska mångfalden med rätt kosthållning?"


MARIAKYRKAN - DIN KYRKA?

Alla behöver en kyrka – någon gång!
Vilken kyrka vill du ska vara din?


Vi lever idag i ett samhälle, där vi måste göra många val. Vi väljer husläkare, elleverantör, bank, telefonbolag och kanske optiker. Och vi kan byta, om det inte passar oss. Har du valt din kyrka?
På 1800-talet tillhörde alla svenskar statskyrkan. Fram till 1858 var det faktiskt förbjudet att samlas till husandakt utanför kyrkan.
Under 1800-talet växte olika frikyrkor fram i Sverige.
Tillsammans med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen bidrog de starkt till att forma vårt moderna, demokratiska samhälle.
Mariakyrkan har sina rötter i två av dessa frikyrkorörelser, Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet.
Dessa båda kyrkor har nu tillsammans med Metodistkyrkan gått samman till Equmeniakyrkan
År 2000 upphörde statskyrkosystemet i Sverige. Nu är alla kyrkor "frikyrkor"!
Mariakyrkan vill gärna vara din kyrka!
Du behöver inte vara medlem för att besöka våra gudstjänster eller andra samlingar. Du är välkommen att i vår kyrka söka stillhet och gudskontakt. Du är välkommen att hos oss söka tillfredsställa det andliga behov, som alla människor innerst inne känner.
Vi skickar gärna vår programtidning till dig, om du inte redan får den.
Skicka ett mail till oss så ordnar vi det!
Välkommen att välja Mariakyrkan till din kyrka!Mariakyrkans församling i Katrineholm
Församlingen bildades 1990 genom att Katrineholms Immanuelsförsamling, tillhörande dåvarande Svenska Missionskyrkan, och Katrineholms Baptistförsamling, tillhörande dåvarande Svenska Baptistsamfundet, förenades.
Församlingen var alltså från 1990 ansluten till såväl Svenska Baptistsamfundet som Svenska Missionskyrkan.
2011 bildade de tre samfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige ett nytt gemensamt samfund, som heter Equmeniakyrkan. Församlingen tillhör alltså nu Equmeniakyrkan.
Läs mera om vår församling
Några bilder från tidigare arrangemang.


Från KK-joggen 2009.


Från gudstjänsten 22 mars 2009.


Vid försäljningen i Mariagården den 18 mars 2006
kunde man köpa godis som Torsdagsklubben gjort!


Barnkören sjunger vid kulturnatta´ i september 2005.


Loppmarknad och auktion utanför kyrkan i maj 2005.


Konfirmanderna medverkar vid gudstjänsten den 28 maj 2005.  Aktuellt


ÅRSMÖTEN2016-10-24


Kassören Lars Panzar redogör för ekonomin. I bakgrunden presidiet med mötessekr. Barbro Medin, mötesordf. Ing-Marie Panzar samt församlingens ordförande Aina Rasmussen.

Söndagen den 23 oktober 2016 höll Mariakyrkans församling sitt 27:e årsmöte. Efter en inledande andakt av pastor Rimon Murad på söndagens tema "Frälsningen", lotsade mötesordföranden Ing-Marie Panzar församlingen säkert genom de 25 punkterna på dagordningen.
Av verksamhetsberättelsen framgick att förutom det sedvanliga arbetet har under året bl.a. även arrangerats språkcafé med medborgarutbildning. Genom omfattande ideella insatser har en omdisposition av kyrkans lokaler gjorts, så att en lägenhet nu kan hyras ut, och kassören kunde glädjande nog redovisa ett positivt resultat för det gångna verksamhetsåret. Ett stort antal val till olika funktioner och tjänster genomfördes, och nya stadgar anpassade till den nya Equmeniaskyrkan antogs. Avslutningsvis tackade ordf. Aina Rasmussen alla som på olika sätt ställer upp och arbetar för församlingen.
Styrelsen för det kommande verksamhetsåret utgörs av Aina Rasmussen, ordf., Martin Edgélius, Göran Isacson, Bo Karlsson, Mariana Ljunggren, Martin Poyser, Christer Tak, Leifgunnar Wågenberg och Roger Östlund.

Mariakyrkans Ungdom höll sitt årsmöte söndagen den 16 oktober. Verksamheten har huvudsakligen utgjorts av fyra grupper barnmusik samt barnkören "På G" och söndagsskola. Det kommande verksamhetsåret räknar man med att även kunna ordna ungdomsträffar på fredagskvällarna.
Ungdomsrådet för det kommande verksamhetsåret utgörs av Ing-Marie Panzar, ordf., Lena Adem, Mariana Ljunggren, Erik Arvid Magnusson, Jonathan Murad, Lars Panzar och Roger Östlund.

 
Konst i Mariagården 2016-10-24Sedan några år tillbaka presenteras olika, huvudsakligen lokala, konstnärer i Mariagården. Konceptet är att varje konstnär visar sina verk under en månad. Just nu är det Maud Jonsson från Konststudieklubben som visar ett stort antal verk i olika tekniker som akryl, akvarell och olja, samt även skulptur och textil. Verken kan enklast beses under torsdagar mellan 12 och 15, då det även serveras enkel sopplunch och fika. Några av oktober månads verk hittar du genom att klicka här.

 
Mikaelidagens gudstjänst2016-10-02


Några bilder från Mikaelidagens välbesökta gudstjänst, där vår pastor Rimon Murad predikade och många barn medverkade, hittar ni genom att klicka här.

 
VÅR NYA PASTOR PÅ PLATS2016-09-10

Söndagen den 4 september fick församlingen välkomna sin nya pastor, Rimon Murad. Installationen leddes av den regionala kyrkoledaren, Helen Friberg. Efter gudstjänsten var det kyrkkaffe där representanter för de andra församlingarna hälsade Rimon Murad välkommen till Katrineholm och till den ekumeniska gemenskapen.
Redan på lördagskvällen startade festligheterna. Efter helgsmålsbönen inbjöds till en måltid. där fick församlingen hälsa pastorn och hans familj välkommen in i gemenskapen.

Foto: Najat Eicho


 
Katrineholmsveckan i Mariakyrkan2016-08-10


Även i år kunde katrineholmare och andra njuta av prima våfflor med grädde och valfri sylt under KK-joggen. Och även i år var arrangemanget välbesökt och uppskattat, och följdes av Café Maria med härliga hembakade kakor på onsdagen, torsdagen och fredagen.
Tack alla besökare, och tack alla ni som ställde upp och jobbade.

 
Rimon Murad ny pastor 2016-06-24


Vid församlingsmötet den 19 juni beslöt församlingen enhälligt att kalla Rimon Murad till ny pastor, och den 1 september börjar han sin anställning som pastor i Mariakyrkans församling. Vi hälsar honom och hans familj varmt välkomna till oss och till Katrineholm.
Rimon kommer från Syrien och avlade 2006 en magisterexamen i teologi i Jordanien. Han arbetade sedan i en kyrka i Qamishli i Syrien. Där blev han fängslad med hot om att bli dödad och flydde 2011 till Sverige.
Familjen (hustrun Najat Eicho och sönerna Jonathan, Jaison och Abbod) kom hit ett år senare. De bodde en tid i Robertsfors innan de så småningom kom till Borås.
I Borås arbetade Rimon bland annat med gudstjänster på arabiska i Immanuelskyrkan, som tillhör Equmeniakyrkan. Samtidigt studerade han vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS), och i årets kyrkokonferens välkomnades han som pastor i Equmeniakyrkan.
Vi är glada och tacksamma för denna lösning på vår pastorsfråga. Bed för Rimon och hans familj och Mariakyrkans verksamhet!

 
Avskedsfest för Kristina2016-05-29Ett bildsvep från samkvämet den 28 maj, då vi tackade Kristina för hennes pastorsgärning här och önskade henne lycka till som pensionär, hittar du genom att klicka här.

 
JORDBÄVNING I ECUADOR2016-04-18

Under natten till söndagen den 17 april drabbades Ecuador av en kraftig jordbävning. Centrum för skalvet låg i havet strax utanför kusten. Värst drabbade är de samhällen som ligger längs kusten. Bl.a staden Montecristi där vår församling har några bekanta.
Christian Vallejos bodde i Katrineholm 2009 och arbetade som volontär i Mariakyrkan. Han är nu pastor i en av de församlingar som finns i området. I en annan församling arbetar hans syster Andrea som är gift med svenska Petter Hermansson.
Det finns ännu inga uppgifter om hur övriga församlingar har drabbats.
Vi får be för våra syskon i Ecuador.
Nu är hjälparbetet i full gång.Genom vårt samfund, Equmeniakyrkan, kan vi få vara med och hjälpa till.
Vi kan sända en gåva till bg. 900-3286 eller swischa 90003286. Skriv Ecuador i meddelandet så kommer pengarna rätt

 
VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR2016-03-08
 
FINT BESÖK2016-02-15


Söndagen den 14 februari samlades vi till en ekumenisk gudstjänst i Mariakyrkan. Detta med anledning av att Katrineholms Samkristna Råd höll sitt årsmöte.
I gudstjänsten predikade generalsekreteraren i Sveriges Kristna råd, Karin Wiborn. Hon höll sedan ett kortare föredrag i samband med kyrkkaffet.

 
FINT BESÖK2016-01-19


Söndag 17 januari hade vi finbesök i Mariakyrkan Katrineholm. Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm predikade och utmanade församlingen att vara öppen och generös.
Vid kyrkkaffet gavs tillfälle att ställa frågor såväl om det relativt nya samfundet Equmeniakyrkan som om vem Olle Alkholm är. Och många tog tillfället i akt att ta del av Olles svar.

 
Nu har vi ljus här i vårt hus!2016-01-17Lördagen den 16 jan stöptes det ljus i Mariakyrkan. Vi återvinner ljusstumpar och gör ljus till nattvardbordet, böneljus till ljusbäraren och vanliga ljus som du kan köpa om du kommer till vår kyrka. Det görs en hel del förarbete innan och på själva stöpdagen höll vi på från kl 8 – 22. Själva stöpningen började kl 13. Åtta personer hjälptes åt och avlöste varandra under eftermiddagen och kvällen. Nu är ljusen nedplockade och klara att använda. Det blev nästan 800 ljus!

 
Mariakyrkans församling 25 år2015-11-29

Mäktig advents- och jubileumsgudstjänstGudstjänsten på första söndagen i advent var också en jubileumsgudstjänst, eftersom det var 25 år sedan Mariakyrkans församling bildades genom samgående mellan missions- och baptistförsamlingarna. Få en glimt av gudstjänsten genom att klicka här.

 
Konst i Mariagården2015-11-16På torsdagseftermiddagarna är det konstutställning i Mariagårdens nedervåning. Under november ställer Warja Ensjö ut sina målningar. Du hittar ett smakprov genom att klicka här.

 
Söndagsskolan den 8 november2015-11-08Vill ni veta vad vi gjorde i söndagsskolan den 8/11 kan ni klicka här.

 
Höstmarknaden 20152015-11-07Lördagen den 7 november var det dags för Mariakyrkans traditionella höstmarknad. Många lotter såldes och alla vinster är nu överlämnade till vinnarna. Se bilder och läs om evenemanget genom att klicka här.

 
Teologiprofessor vid Café Maria2015-09-30Mattias Martinsson, uppväxt i Katrineholm och nu teologiprofessor i Uppsala gästade Café Maria den 27 september. Läs om hans intressanta föredrag med rubriken "Kyrkan mitt i byn. Hur lever vi med vårt kristna arv" genom att klicka här.

 
SPRÅKCAFÉ2015-09-05


Nu har vårt språkcafé startat. Den som vill öva på sin svenska är varmt välkommen. Du som vill lära känna nya vänner och samtidigt hjälpa dem att bemästra sitt nya språk är också varmt välkommen.
Tisdagar kl. 16.00 möts vi i Mariakyrkan
Sprid gärna detta i din bekantskapskrets.

 
TERMINSSTART2015-08-18


Barnmusikgrupperna och barnkören På G startade terminen vecka 35.
Upplysningar om grupperna lämnas av Birgitta Thörnberg. Mejla birgitta@mariakyrkan.nu eller ring expeditionen 0150-10103

 
Våffelfest och Café Maria med loppis.2015-08-09

Katrineholmsveckan 2015 är slut. Traditionsenligt passade många på att njuta av våra goda våfflor på tisdagseftermiddagen medan de tappra deltagarna i KK-joggen ilade förbi.
Ett varmt tack till alla som besökte oss både vid detta tillfälle och under de följande Café Maria-eftermiddagarna! Hoppas att ni också lyckades göra några bra fynd vid våra loppisbord!
Ett varmt tack också till alla som ställde upp och hjälpte till att göra dessa arrangemang möjliga!
 
ORDINATION2015-05-26


Foto: Bengt Jonsson

Vår pastor, Petra Jonsson, ordinerades vid Equmeniakyrkans Kyrkokonferens under Kristi Himmelsfärdshelgen.
Hon har gjort sitt vägledningsår hos oss i Mariakyrkan och fortsätter nu som ”riktig” pastor.
Söndagen den 6 september kommer vi att hålla installationshögtid under medverkan av den regionala kyrkoledaren Helen Friberg

 
HEJ, SOMMAR ! 2015-05-21

Den 17 maj avslutade barngrupperna terminens aktiviteter med det traditionella BARNKALASET.
Du hittar flera bilder genom att klicka här.


 
KYRKOKONFERENSEN AVSLUTAD2015-05-20

Under Kristi Himmelsfärdshelgen har Equmeniakyrkan hållit sin Kyrkokonferens. 2 personer från Mariakyrkan deltog tillsammans med drygt 600 representanter för församlingar från norr till söder.
Katrineholm kan nu räkna in två församlingar med hemvist i Equmeniakyrkan. Agape-församlingen valdes in som en av fyra nya församlingsbildningar.
I den högra spalten, under Senaste nytt från Sändaren, kan ni läsa mer om vad som hände under konferensen

 
Café Maria om hur staden byggs.2015-03-23


Vid Café Maria söndagen den 22 mars var rubriken "Så bygger vi staden". Nyvalde ordföranden i bygg- och miljönämnden Martin Edgélius gav oss en inblick i hur staden byggs, och hur Katrineholm ska växa från dagens c:a 33000 invånare till 40000 år 2030. Läs mer genom att klicka här.

 
HEMGRUPPER2015-01-16

Söker du en gemenskap där du får dela dina funderingar om livet och om tron? Just nu startar vi sådan smågrupper som vi kallar hemgrupper.

Är du intresserad?
Hör av dig till pastor Petra Jonsson tel. 0150-10103 alt. 0734-162550

 
Julkalendern 20142014-12-14Titta på ett bildreportage från årets upplaga av julkalendern genom att klicka här.

 
Adventsgudstjänst2014-12-02


Med körsång, psalmsång och predikan av församlingens pastor Petra Jonsson firades 1:a advent i Mariakyrkan.

 
Globala veckan2014-11-17Ett litet reportage från Mariana Ljunggrens information om Diakonias arbete i Mocambique vid Café Maria den 16 november hittar du genom att klicka här.

 
VÄLKOMSTGUDSTJÄNST2014-09-18


Petra Jonsson, församlingens nya pastor. välkomnades vid gudstjänsten den 7 september.
Några bilder från gudstjänsten hittar du genom att klicka här

 
VÄLKOMMEN2014-09-02


Petra Jonsson, församlingens nya pastor.
Petra började hos oss den 1 september.
På lördagen den 6 september hölls ett välkomstsamkväm i Mariagården.
Ett bildreportage från samkvämet hittar du genom att klicka här.
Söndagen den 7 september hälsades hon välkommen i gudstjänsten.
Petra kommer att arbeta varannan vecka i församlingen. De andra veckorna jobbar Kristina Färdeman.

 
Café Maria med mänskligt tema 2014-04-07


Vid årets andra Café Maria den 6 april fick vi lyssna till Mats Holmberg, doktorand i vårdvetenskap, som gav oss inblickar i hur akutvården kan bli mänskligare.
Läs mera genom att klicka här

 
Färgstark kör med fart och fläkt2014-03-23


Vid gudstjänsten på Marie bebådelsedag medverkade Barn- och vuxenkören

Se flera bilder genom att klicka här.

 
Bilder från församlingen2013-12-16

3:e söndagen i advent deltog barnkören På G med luciatåg i gudstjänsten,I söndagsskolan den 2:a söndagen i advent pratade vi om Jesu födelse, eftersom det var sista söndagsskolan före jul. Vi använde "magnetteater" för några scener. På bilden nedan är det några herdar som är på väg till Maria och Josef med Jesusbarnet längst borta i hörnet. Herdarna flyttade på sig med hjälp av magneter som vi hade under locket. Eftersom figurerna var av trä och tyg så var vi tvungna att ställa dem på gamla järnhaltiga ettöringar från 1940-talet. Då funkade det fint, och herdarna kom fram till Jesusbarnet så småningom!

Ett bildsvep från gudstjänsten på 1:a advent hittar du genom att klicka här.

 
KYRKORNAS GLOBALA VECKA FÖR RÄTTVISA2013-11-24


Som avslutning på Kyrkornas Globala vecka för Rättvisa bjöd KSR in till en samling i Mariagården med Diakonia-aktivisten Emma Färdeman

Läs mera genom att klicka här.

 
Ljusstöpning i Mariagården2013-10-26


Sommartiden är förbi, höststormarna tjuter, och snart är det jul! Då vankas ljus i varje hus, och den 26 oktober bröt stora ljusastöpet ut i Mariagården. Klicka här. för ett bildsvep från evenemanget för er som missade det - och för er som var där och stöpte!

 
VÄRLDENS BARN2013-10-03


Med en hejdundrande konsert på fredagskvällen kulminerade årets insamling till Världens Barn. Under lördagen var alla organisationer ute för en sista insamlingsdag och när dagen kommit till sitt slut kan vi räkna in 261 649 kr, en ökning från förra året med ca 14.000 kr. Ett stort tack till alla som medverkat till detta.

 
Kulturfrukost med landshövding2013-09-21


Vid kulturfrukosten den 21 september talade landshövding Liselott Hagberg om "Viktiga frågor för Sörmlands framtid".

Läs mera genom att klicka här.

 
Resan till "En annan del av det fagra Östergyllen"2013-09-20


Ni som vill friska upp minnet av årets östgötaresa, och ni som missade den och är nyfikna på vad ni gick miste om kan klicka här.

 
Åter succé för våffelserveringen!2013-08-06


Vad vore KK-joggen utan Mariakyrkans våfflor?
Tack, alla som håller traditionen levande, och tack alla som ser till att arrangemanget fungerar!

 
ATT VANDRA MED SKAPAREN I FÖRSOMMARTID2013-06-02
Försommarsolen lyste som allra grannast när vi samlades utanför Mariakyrkan. Vi, var en grupp på 8 personer, som bestämt oss för att gå en pilgrimsvandring.
Vi for till Lilla Bromma där Aina Rasmusen mötte oss. Hon var vår färdledare för dagen.
Aina introducerade oss i pilgrimmens sju nyckelord: långsamhet, frihet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, andlighet och delande. Sedan inledde hon dagens tema, skapelsen.
Under vandrings gång gjorde vi pauser där vi höll en kort andakt. Aina läste en bit ur skapelseberättelsen, vi sjöng och vi bad tillsammans.
I närheten av Vallmotorp satt vi ner vid en sjöstrand och firade nattvard tillsammans.
Strax innan vi var tillbaka vid Lilla Bromma kom regnet.

 
Lovordad konsert 2013-03-25

Konserten Ring of fire - Sånger av Johnny Cash den 23 mars i Mariakyrkan fyllde kyrkan till sista plats.
”Att göra en konsert av det här slaget i en frikyrkolokal som Mariakyrkan är helt rätt”, menar Katrinholmskurirens recensent Carina Nitz och fortsätter: ”Liksom att samarbeta med en kör och en körledare som Hasse Thörnberg. Religiositeten i musiken kom till tydligt uttryck, och känslan av att sitta i en het kyrka i den amerikanska södern var angenäm i den kalla vårkvällen.”
Läs hela recensionen genom att klicka här.

 
Israel-Palestina i fokus 2013-03-04


Den 3 mars fick vi lära oss mycket om livet i Israel/Palestina idag. Det var Lars Liljegren, Aina Rasmussen och Kristina Färdeman som delade med sig av sina erfarenheter från resor i området.
Läs mera genom att klicka här.

 
Kulturfrukost med Anneli Jordahl2013-02-09


Kulturfrukosten med Anneli Jordahl i Mariagården den 9 februari blev välbesökt, och deltagarna fick lyssna till en intressant genomgång av hennes författarskap och hennes utveckling.
Läs mera genom att klicka här.

 
Utmaning för oss i Kenya 2012-12-05


Leah Odongo-Ogesare, som gästade oss i Katrineholm under Kyrkornas globala vecka sammanfattar sin sverigevistelse så här:
Under de intensiva dagarna i Sverige har jag mött ett otroligt engagemang! Jag är särskilt imponerad av ungdomarna och berörd av de äldre. Kyrkornas globala vecka är ett mycket intressant koncept som jag tar med mig hem till Kenya som en utmaning för oss i kyrkorna.

 

Program
En veckas program   Kommande program

2016-10-27 12:00Lunchandakt
Rimon Murad.
Torsdagsöppet i Caféet.

 
2016-10-30 11:00Gudstjänst med nattvard
23:e sönd. efter Trefaldighet. Förlåtelse utan gräns.
Matt 18:21-35
Torgerd Jansson, Birgitta Helden.
Söndagsskola.

 
2016-11-01 14:00Återbruk

 
2016-11-01 16:00Språkcafé

 
2016-11-01 9:45Bön

 
  Funktioner
 
Bibelordet
Matt 18:21-35
"23:e sönd. efter Trefaldighet
Förlåtelse utan gräns
Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.
Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder.”"

Tidigare bibelord

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Slå upp en eller flera verser [?]
Sök efter ord [?]

Snabbfrågan
Brukar du rekommendera Mariakyrkans hemsida till dina vänner?
Ja, självklart
Nej, men det ska jag börja med!
Vet ej
Senaste nytt från Sändaren
Lundateologer förbereder sig för påvebesök
Inför det kommande påvebesöket i Lund ger Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Lunds universitet, en seminarieserie med rubriken ”Påven Franciskus: tro – politik – reformation”.

Överfull kyrka när arabisktalande samlades
- Fantastiskt. Så sammanfattar Isac Zhekry, pastor i Missionskyrkan i Högdalen, helgens konferens som hade gått ut med en bred inbjudan.

Diakonia firade 50 i rättvisans tjänst
Sexdagarskriget i Mellanöstern och översvämningar i Bangladesh. Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg börjar eftermiddagens första seminarium med att berätta om när Diakonia var i sin linda.

Två procent av svenskarna läser Bibeln varje dag
I samband med Bibelfestivalens inledande möte i helgen kommenterade Mikael Hallenius, lärare på Örebro Teologiska högskola och pastor i Mötesplatsen Örebro, den senaste Sifo-mätningen över svenskarnas bibelläsning och syn på Bibe

IS motoffensiv i Kirkuk är över
- Attacken är över och livet har återgått till det normala, säger Kirkukprovinsens guvernör Najmeddin Karim till nyhetsbyrån AFP.

Oro för morgondagen i Calais
Tidigt på morgonen började de boende i migrantlägret ta sig till de mötesplatser som franska myndigheter utsett för att kunna sprida de 6 000-8 000 människorna till olika mottagningscenter runt om i Frankrike.

Statistik
Just nu
Besök idag
Besök tot
  
2
267
654365