meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

M a r i a k y r k a n s   f ö r s a m l i n g

Mariakyrkans församling i Katrineholm bildades 1990 genom att Katrineholms Immanuelsförsamling, tillhörande Svenska Missionskyrkan, och Katrineholms Baptistförsamling, tillhörande Svenska Baptistsamfundet, förenades. Mariakyrkans församling är därigenom ansluten till såväl Svenska Baptistsamfundet som Svenska Missionskyrkan.

Mariakyrkan har ett centralt läge vid Fredsgatan 40, granne med kommunens högborg "Gröna kulle".

Söndagens förmiddagsgudstjänst är veckans höjdpunkt. Då samlas vi till gemensam lovsång, bön och tacksägelse och till predikan av Guds ord. Det finns ingen fastställd liturgi, utan gudstjänsterna kan ha olika utformning.

Under veckan har vi aktiviteter som körsång, musikkår, bibelstudier, studiecirklar i olika ämnen, kvinnofrukostar, bönesamlingar och pensionärsverksamhet. Seniorsångarna deltar även i andakter på servicehus, ålderdomshem och sjukhem.

Verksamhet bland barn och ungdom bedrivs av Mariakyrkans Ungdom. För närvarande står bl.a. barnmusik, barnkör, ungdomskör och konfirmandundervisning på programmet. Mariakyrkans Ungdom samverkar med Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU).

Diakoni, dvs omsorg om människor, är en viktig del av verksamheten. Det innebär bl.a. sjuk- och hembesök, och insamlingar görs till de båda samfundens sociala mission samt till bistånds- och missionsinsatser i andra länder. Just nu är vi särskilt engagerade i ett projekt i Vietnam. Vi samarbetar även med Diakonia och Hela Människan (de kristna samfundens nykterhetsrörelse).

Församlingens inkomster kommer uteslutande från frivilliga gåvor. Till ungdomsarbetet får Mariakyrkans Ungdom bidrag på samma villkor som övriga ungdomsföreningar.

Vår verksamhet har ett dubbelt syfte. Vi önskar vinna människor för Kristus och den kristna församlingen, men vi vill även hos de troende fördjupa gemenskapen med Gud och stärka den kristna kallelsen och den inbördes gemenskapen.

Medlemskap i församlingen grundar sig på personlig tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vi praktiserar både barndop och vuxendop.

Mariakyrkans församling är en del av den universella kristna gemenskapen, och vi gläds åt ett bra samarbete med Katrineholms övriga kristna församlingar.

Du är varmt välkommen att besöka vår kyrka. Kontakta oss gärna!