meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Tro och liv

2011-09-04   
 
Matt. 23:1-12

I bibeln finns många berättelser om profeter. De har i uppdrag att förmedla Guds vilja till det judiska folket. En av dem sticker ut på ett speciellt sätt. Det är profeten Amos.
Amos är herde. Han levde i Juda land ca. 750 år före Kristi födelse. Han lever så som alla andra herdar levde på hans tid. Han ägnar sina dagar åt att följa sin djur så att de fann vatten och bete. För övrigt odlade han fikon. Han räknade säkert inte med att göra något annat under sitt liv.
Bakgrunden till berättelsen om Amos är att ca 200 år tidigare hade kung Salomo dött och med honom dog Israels storhetstid. Efter honom hände det som ofta händer. Hans arvingar blev osams och Israels rike delades så småningom i två delar,Nordriket, som kallades Israel och Sydriket, som kallades Juda. Jerusalem som varit huvudstad under Israels storhetstid, hamnade i Sydriekt. Kungen i norr, Jerobeam, ville inte vara sämre. Han lät bygga två kungliga helgedomar. Den ena i Betel, den andra i Dan. Det gick bra för foket i norr. Många blev välbärgade. Kungarna och deras familjer levde väl. De kunde bygga vackra hus och köpa vackra ting från utlandet. Flera av dem gifte in sig i utländska kungahus. De ingifta tog med sig sina egna religiösa seder. och så kom t.ex. Baalsdyrkan in i Israel.
Så efter ca 200 år har Gud tröttnat. Han letar reda på en fåraherde i Sydriket och säger till honom att gå till Norr för att tala kungahuset till rätta. Herden packar sina saker och ger sig iväg. Vad möter honom när han kommer fram? Gud har ju inte sänt hnom att tala till sina likar. Han, den fattige herden, ska gå till kungahuset och tala dem tilrätta. Det berättas inte hur han känner sig, men vi behöver inte mycket fantasi för att förstå att han känner sig ganska liten. Men han går ändå.
Vad är det då som Gud vill ha sagt? Jo, det Amos säger är, att den rika i landet inte bara har gjort sig rika på andras bekostnad utan att de utnyttjar sin rikedom för att förtrycka andra. Bl. a. säger han:Så säger Herren: jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor, vill jag inte veta av dem, jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en osinlig ström.
Temat för idag är Tro och liv. Det handlar om hur våra liv hänger ihop. Lever jag verkligen efter de principer jag tror på? Eller säger jag ett, och gör ett annat?
Amos får tala till kungarna om rättvisa och rättfärdighet. Det är ett tema som varit aktuellt under alla tider. Hur behandlar jag min medmänniska? I vår tid har ansvarsområdet utvidgats. Nu möter vi inte bara de som bor runt omkring oss och de som finnas i vårt eget land. Världen kommer oss till mötes på ett helt nytt sätt. Vår egen stad har befolkats av människor från andra länder under många år. Ständigt nya grupper kommer hit. Vi kan ha kontakt med vänner på andra sidan jorden genom Internet och andra medier. Nu behöver vi inte längre vänta på brevsvar i flera veckor från familj och vänner i andra länder, vi kan prata direkt på telefon utan att ruinera oss eller sända meddelanden över de sociala medierna.
Det betyder att vi också får meddelanden om vad som händer i andra länder samtidigt som det sker. Vi sitter framför våra TV-apparater och följer revolterna i Nordafrika och Mellanöstern. Världen är inte längre långt borta. Vi kan inte längre säga: jag visste ingenting.
Men vad ska jag göra? Inte kan väl jag ändra på stormaktsspelet i världen? Inte ens våra politiker kan ändra på världsordningarna.
Temat genom hela bibeln är Kärlek. Gud älskar sitt folk. Och så mycket älskade han det att han sände sin son till världen för att dö för oss.
Temat för våra egna liv bör också vara kärlek. Det är svårt att gå in i detalj och tala om för andra människor vad man bör göra och inte göra. Men om vi alla levde med devisen: Vad säger kärleken att du ska göra nu?, då har vi en god vägledning för våra liv.
Jorden kan du inte göra om
Stila din häftiga själ
Endast en sak kan du göra
En annan människa väl
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.

Stig Dagerman
 
Kristina Färdeman