meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

PRÖVNINGENS STUND

2012-02-26   
 
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
MATTEUSEVANGELIET 4:1-11

Bön:
O, Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom, så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen.

Bakgrund:
Jag tror att bibeln är helt underbar och att vi är så, så privilegierade att ha Guds ord som vi kan läsa varje dag. Helt underbart och otroligt när den Helige Ande visar oss mer och mer dag för dag.
Matteus, förklarar för dig och mig steg för steg berättelsen om Jesus. Han visar oss hur Jesus föddes in i vår värld. Vi ser hur Jesus fullgjorde sina plikter i hemmet hos Maria och Josef; Vi vet att när Jesus var i synagogan kände han sig hemma i Guds hus och älskade att höra på när prästen läste den heliga skriften.
Jesus var plikttrogen mot sina föräldrar och till Gud, för Gud gav honom den största uppgiften i hela världen.
Matteus ville att vi skulle förstå, att när Johannes döparen uppträdde på scenen förstod Jesus att tidpunkten hade kommit för honom att börja sin verksamhet.
Jesus insåg både att han verkligen var utvald av Gud, och att vägen till slutseger var genom korset – vägen av tålamod och offervillig kärlek.
I Matteusevangeliet kapitel tre läser vi –”sedan kom Jesus från Galiléen till Johannes för att döpas av honom” – och vidare – ”och se, himmelen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och kom över honom, och en röst från himlen sade: ´Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje.´ ”

Jesus frestas:
Detta är bakgrunden och sedan kommer vi till kapitel fyra – ”Jesus frestas” –
När vi läser –”sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen” – vet vi att Gud tillät den här händelsen att hända.
Kriget var, till slut, mellan Gud och djävulen, kriget som Jesus vann på korset – halleluja!! William Barclay, den kända bibel kommentatorn, pekar ut att ordet `fresta´ är översatt från grekiska ordet `peirazein´ som har meningen `sätta på prov.´
Det här var liksom det första slaget i kriget mellan Jesus och djävulen.
Föreställ dig att du var där – öknen var en trakt på en platå mellan Jerusalem och Döda havet. Den var ungefär sex mil lång och två och halv mil bred och kallades i det gamla testamentet `Jeshimmon´ som betydde ödeläggelsen. Den var ofruktbar med gul sand och stenar, väldigt torrt och väldigt varmt!
Vi vet att Jesus ville gärna vara ensam med Gud och att han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter.
Vi läser att – ”han blev till sist hungrig” – han längtade säkert efter vatten och mat!
Djävulen anfaller alltid våra svaga punkter! Jesus kanske tänker, `Fader Gud vill att jag har bröd att äta´, men Jesus visste att djävulens väg var fel. Jesus svarade från Femte Moseboken (8:3) ”människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
Jesus vet att han hade förmågan att befalla stenarna att bli bröd, men förmågan från Gud får man inte använda i eget syfte. Densamma Jesus som mättar fem tusen människor visste att djävulen hade fel.

Sedan, läser vi, att djävulen - `ställde honom på tempel murens utsprång´ - faktiskt där fanns ett hörn på templets tak, över Solomans portal, med ett lodrätt stup av ett hundra och tjugo meter.
Djävulen föreslog att om Jesus hoppade ner och var oskadd skulle alla folk tro att han kom från Gud.
Djävulen citerar Psaltaren 91 v11, ”han skall ge sina änglar befallning om dig…” han kände bibeln!
Men Jesus svarade från Femte Moseboken (6:16) ”Du skall inte fresta herren, din Gud.” Jesus sade till djävulen: Det här är inte Guds plan!

Och till sist kommer den mest avskyvärda frestelsen. Djävulen sade, ´allt detta – alla riken i världen vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig! Djävulenlovade Jesus alla riken om Jesus ville kompromissa med honom.
Jesus svarade från Femte Moseboken (6. 13) ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”
Den här var den slutliga frestelsen – satan visade Jesus vad han verkligen ville ha. Han ville att Jesus, och faktiskt att du och jag, slutar att tillbedja Gud och istället tillbe honom. Jesaja påminner oss att satan sade, ”Jag skall stiga upp till himlen. Jag skall göra mig lik den högste.” (Jes. 14: 13-14)

Djävulen försökte orsaka Jesus att falla inte bara i öknen –tänk också på Getsemane.
Paulus skrev om de som har blivit lurade av satan i Romarbrevet, kapitel ett (v.25) ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.”
Tänk inte att djävulen, satan är död – han försöker fortfarande att få dig och mig att falla. Jesus besegrade satan på korset, och vi är trygga om vi litar helt och hållet på Jesus – men tro inte att satan inte ska försöka att lura dig!
Vägen till seger för dig och mig är att leva nära Jesus genom bön och att dyrka Gud.
Djävulen missbrukade Guds ord, och människor idag missbrukar Guds ord och försöker att övertyga oss att det är OK att gå mot bibelns ord – akta dig!
Och till sist–
Har du tänkt på att det var Jesus som berättade om sin tid i öknen till sina lärjungar – varför? Jag tror att det var en varning till dem, och alltså till dig och mig - `akta dig för djävulen! Budskapet till oss idag är-
- ”..Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. (Markus 12:30)
- Tro helt och hållet på Jesus och den Helige ande.
- Tillbe Gud.
- Läs bibeln, eftersom Gud vill tala till dig genom sitt ord.
- Ta tid i bön!

Bön: Gud, som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek, ge oss tro att hålla ut när prövningar möter och kraft att orka i tider av torka och tomhet.
I Jesus namn.
Amen.
 
Martin Poyser