meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Friheten i Kristus

2013-08-18   
 
12:e i Trefaldighet Lukas 13:10-17

Bön: Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, rätar krökta ryggar, och ger oss hälsa och kraft. Befria oss till kropp och själ genom din Heliga Ande nu och för alltid och i evighet. Amen.

När jag läste genom berättelsen i Lukas kände jag mig så ledsen, jag tänkte så här: Vi vet att Gud sänt sin enfödde son Jesus till världen som Messias, först och främst till sitt utvalde folk, judarna, men också, prisa Gud, till oss icke judar. Vi har läst hur Jesus undervisade i synagogor, Guds hus, och hur han såg kvinnan och kände ett stort medlidande med henne. Guds kärlek strömmande genom Jesus. Jesus helade henne, prisa gud!
Men synagogsföreståndaren älskade lagen mycket mer än människorna – han blev upprörd över att Jesus botade kvinnan på sabbaten!
Föreställ dig att du var där och frågade föreståndaren , ”Väntar du Israels Messias?” Han skulle säkerligen svara `ja´, men han visste inte att han redan hade mött Messias. Vilken sorglig historia!
Jag tror att förståndaren aldrig kände ”friheten i Kristus.”

Minns du Jesus ord i samma kapitel vers 34.
”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.”
Du kan förstå Jesus bedrövelse!
Detta är den sista gången som vi läser om att Jesus undervisar i synagogan.

Tillbaka till berätelsen.
Jesus svarade föreståndaren, ”Ni hycklare.” Hade du lagt märke till att föreståndaren talade till folket och inte till Jesus? Konstigt eftersom kvinnan inte själv hade bett Jesus bota henne. Var föreståndaren rädd att Jesus hade någon makt som han saknade?

Vi läser verserna 15, 16 och del av 17.
Vem var Jesus ”motståndare”?
Kanske alla de som kände sig hotade av Jesus auktoritet.
Sedan läser vi:
”Men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.”
Det vanliga folket tyckte mycket om Jesus. de lyssnade till honom och var så glada när han helade människor, de såg och kände den ”friheten i Jesus.”

Vi läser i Johannes 8:36:
”Om sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” bara i Jesus!
…………………………………..
Vad är friheten i Jesus Kristus?
Vi behöver gå tillbacka till första moseboken i vilken vi läser om syndafallet. När Gud skapade världen var allting perfekt, men Gud gav mänskligheten friheten att välja. Men när djävulen frestade dem missbrukade man sin frihet och bröt mot guds bud. Och så kom synden in i världen. Vi var alla slavar till synden och på väg till helvetet.
När Jesus talade om kvinnan som han helade sade han, ”en Abrahams dotter som satan har hållit bunden i arton år.”
Faktum är att om man ska vara befriad från satan måste någon besegra satan som har makt i världen. Vi vet att Jesus gjorde det.
När Jesus dog på korset besegrade han satan och genom Jesus blod är vi renade från våra synder.
Jesus sade (Matt 26:28): ”Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Bara genom Jesus. Vi har segrat genom Jesus, men den slutliga segern väntar tills Jesus kommer tillbaka igen. Satan är fortfarande aktiv i världen och han försöker att fresta oss.
Därför är det så väldigt viktigt att vi varje dag lever i Jesus. Som Paulus sade (Gal. 2:20) ”Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”

Mina dagliga läsningar den här månaden är från den andra Moseboken. Den handlar om judarnas uttåg ur Egypten och deras inträde i det förlovade landet. Men till en början genom öknen.
Det är återkommande i det nya testamentet; vi är inte bara frälsta från våra synder utan också, så att säga, frälsta in i ett nytt liv som är - ”frihet i Jesus Kristus.”
Judarna, som vi läser om i andra Moseboken, insåg att det inte var så lätt att leva detta nya liv, eftersom de måste lita på gud helt och hållet hela tiden.
De var så glada att lämna slaveriet i Egypten! Men när de kom till Röda havet såg de att egypterna kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta! De sade: ”Åh nej! Det hade varit bättre för oss att tjäna egypterna än att dö i öknen!”
Men när Israels barn gick rakt igenom Röda havet på torra land och såg att alla egypterna drunknade ändrade de sig.
De jublade och prisade Gud och allting såg bra ut.

Men i stället för att helt och hållet lita på Gud efter detta tvivlade de gång på gång på gång.
När det var brist på vatten, och senare när det var brist på mat tänkte de inte `gud ska försörja sitt folk´. Nej, de bara ropade, `Åh nej, det var så mycket bättre i Egypten!´

”Friheten i Jesus Kristus” är att lita på honom och den helige Ande hela tiden. Det är inte alltid så lätt.
Till exempel, om jag säger till Göran: `Kan du hjälpa mig?´, måste jag samtala med honom och lyssna till honom.
Om jag skall lita på Jesus, måste jag prata med honom och lyssna till honom.

Och till sist – och här har vi den stora bilden.
Bibeln talar om Jesus i Apostlargärningarna (4:12)
”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi bli frälsta.”

Var finner du förlåtese? i Jesus
Var finner du frälsning? i Jesus
Var finner du kärlek? i Jesus
Var finner du glädje? i Jesus
Var finner du friheten? i Jesus

Jesus sade: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig.”

Bön: Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek.
Amen.
 
Martin Poyser