meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

RIK INFÖR GUD

2013-09-22   
 
Luk 12:13-21
17:e söndagen efter trefaldighet

I dag är den sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Ofta har vi temat Änglarna denna söndag, eftersom det är temat för den söndag som kommer närmast efter den 29 september, som är den Helige Mikaels dag. I år infaller dock denna dag nästa söndag, så denna söndag har vi temat Rik inför Gud.
Vi läser dagens evangelietext ur Lukasevangeliet 12 kapitel, verserna 13-21.
---
Dagen tema Rik inför Gud handlar om perspektiv. Om människans perspektiv och Guds perspektiv. Som på så många olika sätt skiljer sig i dag. ”Vad har människan för glädje av sin strävan efter vind?” utbrister Predikaren i dagens GT text. ”Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själv mycket lidande” skriver Paulus till Timotheos i dagens episteltext.
”En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” säger Jesus i dagens evangelietext. ”Nej, håll er borta från sådant” skriver Paulus till Timotheos. ”Din dåre”, säger Jesus, till den rike mannen, som samlade allt till sig själv. ”I natt skall ditt liv tas ifrån dig.” OchJesus fortsätter: ”Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik införGud.”
----
Vad är det då att vara rik inför Gud? Ja, inte är det så som vi människor brukar se på rikedom. Att vara rik, dvs ha mycket pengar och stora tillgångar, är en strävan hos många människor. Habegäret är djupt rotat i vår kultur. Många sätter också ett likhetstecken mellan att vara rik och att vara värdefull. Att den rike är viktigare och bättre än andra. Man mäter sitt eget människovärde i den lön och de bonusar man kan stoltsera med. Ju mer, ju bättre alltså. Och det värsta är att man aldrig verkar bli nöjd. Rikedom föder girighet och gödslar habegäret.Alla tre Bibeltexterna i dagens gudstjänst visar på ett annat sätt att se på detta att vara rik. ”Hopsparad rikedom blir sin ägares olycka”, säger Predikaren. ”Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda”, skriver Paulus. ”Akta er för allt habegär” säger Jesus.
Också i flera andra evangelietexter kommer Jesus tillbaka till rikedomens förbannelse. ”Gå och sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga så får du en skatt i himlen” säger Jesus till den högt uppsatte och rike mannen. ”Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike” (Luk 18:22,24). Och i berättelsen om den rike mannen och Lasaros visar Jesus konkret konsekvenserna av en fixering vid den egna rikedomen som går så långt att man inte ser den andre, den som behöver.
---
Så, att ha mycket pengar må vara en drivkraft i människornas värld. Men absolut inte i Guds rike. Vad är det då som gör en människa rik inför Gud? När vi en dag ska möta honom ansikte mot ansikte, vad kan vi då bära med oss som gör att vi inte står tomhänta, utblottade och förlorade?
Det första är TRON. Tron på Gud och på Jesus Kristus som världens frälsare. Tron som ytterst är en gåva, en stor gåva från Gud själv. Till den människa som öppnar sig och ta emot. Den rike mannen i dagens evangelietext hade så vitt vi kan förstå ingen tro. Han tackade inte ens Gud för den överflödande skörd som han hade fått som gåva. Frågan är samtidigt om vi inte allt för ofta krånglar till frågan om tro. Att vi människor förväntar oss ett radikalt och tydligt gudsingripande i våra liv först. Sen kan vi kanske börja tro. En upplevelse i stil med Paulus omvälvande möte med Kristus på vägen till Damaskus.

Men så fungerar det oftast inte. Behöver inte heller göra det. Gud söker gemenskap med varje människa. Längtar efter denna gemenskap. Försöker om och om igen nå fram, nå in i människan. Komma igenom det pansar av egot, som vi så ofta omger oss med. Jag känner en man som länge avvisade tron som ett eländigt, mänskligt påfund. Han var journalist på en av våra större tidningar. Vid några tillfällen fick han uppdraget att intervjua människor som levde i tro. Det gjorde något med honom. Han började längta efter att få del av det som dessa människor hade. Och en dag bestämde han sig helt enkelt. Han bestämde sig för att börja tro.Tror ni att Gud avvisade honom? Nej, visst inte. Gud tog emot mannen med glädje. Och sedan dess har denna man vandrat i tro på lärjungavägen. Och på denna väg har han blivit rik inför Gud. Rik genom ljuset som silar in i själen. Rik i smärtan som alltid delas av honom som burit allt på korset. Rik i gemenskapen, i att vara i ett meningsfullt sammanhang.
---
Och rik i HOPPET. Den andra stora rikedom inför Gud. Som följer av tron. I vår tid är det allt fler som drabbas av psykiska problem. Som tappar fotfästet i tillvaron. Och tilliten. Mer än hälften av de som i dag söker hjälp på våra vårdcentraler gör det på grund av psykiska problem.
I mångt och mycket tror jag detta har att göra med att människor har förlorat hoppet. Inte ser någon egentlig mening med livet. Inte heller med sina egna liv. Den rike mannen i dagens evangelietext hade inget hopp bortom det materiella. Hans dröm var att kunna äta, dricka och roa sig så mycket som möjligt här på jorden. Så han samlade skatter åt sig själv, men var inte rik inför Gud. Hans liv togs ifrån honom. Vilken nytta hade han då av allt han samlat ihop? För den som saknar hopp har den kristna tron ett fantastiskt svar att ge. Svaret: du är önskad, du är älskad och värdefull, du har fått ditt liv för att Gud ville det. Gud har en avsikt med ditt liv. Sök den. Finn den.
Och: ditt liv har inte någon bortre gräns. Livet i och med Gud går bortom den mänskliga döden. Vi blir förenade med livets ursprung, som är evigt och oändligt. Vilket erbjudande!
”Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga”, skriver Paulus till församlingen i Efesos (Ef 1:18).
----
Tro och hopp gör oss rika inför Gud. Den tredje stora rikedomen är KÄRLEKEN. Kärleken som kommer från Gud. Som är en del av Guds sanna väsen. Som växer genom tro och hopp.
Mer än något annat i evangelierna betonar Jesus kärlekens väg. Ni skall älska, säger han. Älska Gud, älska varandra och älska er själva. Och alldeles i slutet, just innan han ska fängslas och drivas in i döden, säger han till lärjungarna: ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er” (Joh 15:12). Inte bara med mänsklig förmåga alltså. Utan som Gud älskar.
Den rike mannen i dagens evangelietext älskade inte sina medmänniskor. Allt det överflöd som skörden gav tog han åt sig själv. Han delade inte ens med sig till dem som arbetat på hans åkrar och som gjort denna rika skörd möjlig. Han tyckte det var självklart att han som markägare själv skulle ha allt. Trots att han redan innan hade mer än nog. Var rik.
---
Att leva i kärlek är en stor rikedom för människan. När vi släpper taget om vårt eget habegär och girighet öppnar sig en glädje av ett helt annat slag. En glädje som varar eftersom den svarar mot vårt eget innersta väsen, gensvarar vårt djup. Människan är mycket mer än bara sig själv. Hon är en del en helhet. En del i den mänsklighet som Gud skapat och som är Kristi kropp i världen.
---
”Nu består tro, hopp och kärlek”, skriver Paulus till Romarna, ”dessa tre, men störst av dem är kärleken.
Tro, hopp och kärlek. Som är av Gud och som gör människan rik. Rik i sitt liv. Och rik inför Gud.
AMEN
 
Torgerd Jansson