meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Jesus rider in i Jerusalem

2005-03-20   
 
Mark.11:1-11
En av de första gångerna, jag tror, att jag hörde talas om en åsna, var nog när jag som pojke hörde hur man gjorde reklam för Karlssons klister. Med en pratbubbla från åsnans mun kunde man läsa och höra: "Alla använder Karlssons klister utom jag, för jag är en åsna". dvs åsnan är så dum att den inte förstår sitt bästa, nämligen att använda detta klister. Det är nog så, att åsnan betraktas som lite dum och envis. Åsnan har som djur inte så hög status. Därför är det intressant, att Jesus valde just åsnan, när han red in i huvudstaden Jerusalem.
Vi som kallar oss stora har hört denna berättelse många gånger. Säkerligen har ni barn också hört och läst denna berättelse. Skulle det vara för första gången du hör denna berättelse, så tycker du nog, att det är en fantastisk och märklig berättelse.
En vuxen man som Jesus, sitter upp på en åsna, människor skär palmkvistar, viftar med dem i luften, strör ut dem på vägen, de brer ut sina mantlar på vägen där Jesus rider in i Jerusalem. De sjunger en hyllningssång: Hosianna, Davids Son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn".
För den som kunde sin bibel, var det inte så konstigt. I profeten Sakarjas bok står det: "Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på ett åsneföl". Man ger Jesus den hyllning som anstår en kung. Då borde det väl ha varit en vit fin häst istället, men nu är det en åsna, de fattigas häst.
--ÅSNESÅNGEN--
Det visar att det rike Jesus var kung i, inte var ett vanligt rike. Guds rike har inga geografiska gränser utan finns där människor tror på Jesus. En viktigt egenskap för att ingå i det riket är att vi ödmjukar oss, ser vårt behov av Jesus. Jesus var de ödmjukas och fattigas kung.
Att skära palmkvister och breda ut mantlar på vägen och sjunga Hosianna-sången var ett sätt att hylla den kung, det judiska folket under många århundraden väntat och längtat efter. Man trodde att Messias skulle komma. Man var övertygad att Jesus var denne Messias, som skulle frälsa och rädda dem.
Det var en enkel åsna, som kunde göra denna stora tjänst åt Jesus. Om Jesus kunde ha hjälp av detta enkla djur, hur mycket mer kan han då inte ha användning av oss människor. Dej och mej. Vi kan med vårt liv, våra möjligheter, våra gåvor, också våra pengar hjälpa till och tjäna i Guds rike. Genom att leva för det goda och sanna, ja, leva för Jesus, så är vi med och bygger Guds rike mitt ibland oss. Ingen är för liten och ung, ingen är för stor eller för gammal att vara med . Kunde Jesus använda en åsna, så kan han använda dig och mig. Visst känns det stort, ja, livet får lite av guldkant över sig, bara genom att veta att Jesu har användning för dig och mig.
Vi kan sjunga Hosianna-sången och på det sättet ge ära och lovsång till Jesus med vår mun och stämband. Men kanske ändå, att den finaste lovsång vi kan ge är den lovsång, som kan ljuda i vårt hjärta. Det är egentligen den finaste lovsången. Det handlar om att ge Jesus ära och beröm i livets alla olika sammanhang.
Det är palmsöndag idag. Denna söndag har fått sitt namn av att man skar palmkvistar och hyllade Jesus. Det är söndag före påsk.
Påskhelgen kommer då vi får följa Jesus från Getsemane, dess lidande och kamp till Golgata, där Jesus dör på ett kors, och slutligen till segerns stora dag: påskdagen, då Jesus uppstår från de döda, och tvivlande lärjungar får övertygas om sanningen att Jesus verkligen levde.
Visst är Jesus värd all vår lovsång och tillbedjan. Han är den störste av alla!
 
Jörgen Ånfors