meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Guds mäktiga verk

2015-03-22   
 
Varför fick Maria stämpeln som underdånig och lydig kvinna? Det är hon ju inte, i alla fall är hon inte bara det. Maria är en av de få positiva kvinnliga förebilder som finns i Bibeln och hon har dessutom en framträdande roll. Hon har fött Jesus och hon finns vid hans sida när han dör. Marias lydnad och tillit till Gud är viktig men hon är också en stark kvinna och hon är självsäker. Hon är ödmjuk och stark och hon litar på Gud. Hon behöver vara allt detta. Det finns perioder i hennes liv där hon kommer att få det riktigt jobbigt. Hon behöver vara stark för att klara av dessa svåra tider. Hon behöver vara stark för att kunna hålla fast vid sin tillit till Gud när det stormar i hennes liv. Ett exempel på hennes styrka ser vi redan när vi läser vidare i Lukas berättelse. Dagen efter änglabesöket ger hon sig iväg till sin släkting Elisabeth. Samhället som Maria lever i var ett patriarkal samhället och det är absolut inte självklart att en tonårsflicka bara reser till en annan stad när hon har lust att göra så. Men Maria gör det. Hon hade en stark vilja och hon visste vad hon ville. Samtidigt litade hon på Gud och var ödmjuk. Starka människor har ibland en tendens att sätta sig före Gud och försöker göra Gud till sin hantlangare. Där Gud får hjälpa mig i mitt viktiga uppdrag. Eller så tror man att man kan själv och behöver ingen. Det händer rätt ofta att Gud kommer in i människornas liv när de hamnar i en kris och inser att de inte klarar sig själva utan att de är beroende av Gud. Det betyder inte att vi ska vara viljelösa marionetter. Tvärtom. Gud har gett oss den fria viljan för att vi ska ta vara på den. Och förhoppningsvis vänder vi oss tillitsfull till Gud därför att vi vill göra det. Såsom Maria gjorde det.

Gud kommer inte in i Marias liv och befaller henne att lyda hans befallningar. Gud har en plan för Marias liv och Maria får ta ett steg i taget. Första steget är att hon blir rädd. Hon blir förskräckt när det plötslig stod en ängel framför henne. Varför blir hon så rädd? Borde hon inte bli glad när hon fick se en ängel? Jesaja och andra stora profeter i Gamla testamentet blev också rädda när de blev utvalda. Jag undrar om det kan vara så att det är skrämmande när man plötsligt blir sedd som individ. Maria rycks upp ur kollektivets och familjens skydd och anonymitet. Det är just med henne, Maria, som ängeln vill tala. Hon har dragit på sig uppmärksamhet. Hon blir synlig och det betyder att hon sticker ut. Hon bemyndigas och får fatta viktiga beslut och hon behöver ta ansvar.

Det kan kännas mycket tryggare att få vara i bakgrunden och bara hänga med och göra det som man förväntas göra, men det är inte alltid det bästa valet.

Maria säger inte genast ja och amen till allt, när ängeln Gabriel hade lugnat henne. Först vill hon veta mer. Hur skall detta ske? Ängeln svarar henne tålmodigt och hon lyssnar. Hon får inte veta allt men tillräckligt för att kunna fatta ett medvetet beslut. Tillräckligt för att kunna ta vara på sin fria vilja. Jag är övertygad om att hon hade kunnat säga nej till ängelns förslag och att Gud hade respekterat det. Gud hade nog inte gett upp så lätt utan försökt hitta andra vägar men bara om vi verkligen har möjlighet att säga ”nej” kan vi ge ett helhjärtat ”ja”. I stora delar av Gamla Testamentet klagar Gud genom sina profeter att människorna inte gör det Gud vill, vilket också vore det bästa för människorna. Istället styr och ställer människorna själva som de tycker är bäst och det blir oftast inte särskild bra. Men de har frihet att göra det. De har även frihet att skada sig själv och andra. Men Gud ger aldrig upp, Gud släpper inte taget om oss utan försöker ständigt hitta vägar för att nå fram till oss.

Ängel Gabriel leder Maria sakta, steg för steg och först när hon kommer fram till en punkt där hon kan fatta ett medvetet beslut, först då säger hon ja. Och ängeln väntar tålmodigt tills hon kommer till denna punkt. Gabriel försöker inte pressa henne eller skynda på hennes beslut, han försöker inte övertala henne utan väntar och svarar på hennes frågor. Och först när hon har gett ett helhjärtat ja går han.

Jag tror att det även gäller i våra liv, även om ingen av oss kommer att få en så stor uppgift som Maria. Gud har en plan för våra liv. Gud leder oss steg för steg och väntar på vårt ”ja”. Det är inte viktigt att vi ser och förstår allt. Jag är inte säker att Maria verkligen förstod vad det var hon hade tackat ja till. Hon visste att det var någonting stort men jag är inte säker att hon visste att hennes beslut skulle ha stora konsekvenser även för oss här idag, 2000 år senare i en hel annan del av världen. Det var inte viktigt att hon förstod allting som skulle hända. Gud vet vad han gör.

Tilltalet som vi får av Gud sker sällan genom änglabesök, det är mest viskningar. Men Gud talar till var och en av oss: Genom musik och konst, genom naturen, genom andra människor, genom Bibeln. På de sätt som vi kan ta emot. Vi kan öva oss att lyssna och vara lyhörda. Längtan och kärleken är riktmärken som fungerar bra i mitt och i andras liv.

En sak fascineras jag verkligen över: Att Maria lyckades undvika att bli högmodig, att hon inte drabbades att storhetsvansinne. Hon går inte i egen kraft utan är medveten om att det är Gud som håller i trådarna. Det är Guds mäktiga verk som sker, inte hennes. Hon är bara ett verktyg i Guds händer. Det är här lydnad och ödmjukhet är viktiga. Hon är Guds ringa tjänarinna och glad att få vara det. Det betyder inte att hon blir en viljelös marionett. Hon gav ett helhjärtat ”ja” till Gud, hon tog risker och ibland fick hon betala ett högt pris. Hon var stark och ödmjuk och hennes tillit till Gud möjliggjorde att Gud kunde göra någonting stort och underbart: Det största som hände i människans historia. Att Gud blir människa. När Guds vilja och människans vilja är i samklang då kan undret ske, och Gud blir ett litet barn som ser oss.
 
Petra Jonsson