meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Vårt dop

2015-06-07   
 
Joh. 3: 1-8

Är det något speciellt med natt och mörker? Är det kanske lättare att tänka när det inte är så mycket annat som stör? Åtminstone så väljer Nikodemus att komma till Jesus för att samtala när han vill tala om de stora och svåra frågorna. Många gånger har vi uppfattat Nikodemus som feg. Han ville inte visa upp för omvärden att han träffade Jesus. Vi har uppfattat att han är rädd för sina kompisar bland fariséerna. Rädd för vad de skulle säga om de visste att han samtalar med en så kontroversiell figur som Jesus.
Men kanske är det bara så att Nikodemus kommer om natten just därför att då kan de två få lugn och ro för att samtala. Inga andra kommer springande för att pocka på Jesu uppmärksamhet Ingen söker upp Nikodemus i något ärende. Det är bara just de två och de har alla tid i världen för att samtala.
Detta samtala äger ju rum ganska tidigt i berättelsen om Jesus. Han har ännu inte blivit kontroversiell. De flesta uppfattar honom som en vis lärare, en lärd man värd att lyssna på. Nikodemus har säkert hör Jesus tala i offentliga sammanhang och vet hur han predikar. Och nu har han en fråga om det som han inte har förstått.
Hur ska en vuxen människa kunna födas på nytt? Och, vad betyder det att bli född på nytt? Det är en fråga som också vi ställer oss och som många av oss inte tycker att vi har några klara svar på.
I de kommentarer som jag läst som förberedelse säger man att det ord som översätts ”på nytt” likaväl kunde översättas som ”från ovan” Jesus säger alltså till Nikodemus, och till oss, ”den som inte blir född från ovan”. Det blir kanske inte lättare att förstå, men vi behöver inte, likt Nikodemus, fundera över hur det skulle vara att krypa in i sin mors kropp igen vid vuxen ålder. Jesus är lite vitsig tillsammans med Nikodemus. Kanske han medvetet väljer ett ord som kan tolkas på olika sätt, bara för att få oss att fundera ett varv till. Att födas på nytt, eller att födas från ovan. Båda verkar lika svåra. Så talar Jesus om att födas av vatten och ande. Återigen att dubbeltydigt ord. Ande kan lika gärna översättas med ordet vind. Samma ord översätts olika i vår bibel beroende på sammanhanget.
Vatten och vind är två begrepp som finns med genom hela bibeln. Ja, hela vår bibel börjar med det. Och Guds ande svävade över vattnet, står det i 1 Mos. 1 kap. den 2 versen. Hela berättelsen om mänskligheten börjar med att Guds ande svävar över det mörka vattnet, innan Gud skiljer mörker från ljus och vattnet från det fasta landet.
Vatten och ande har förblivit två viktiga begrepp i den kristna tron. Fortfarande är mötet med Jesus en övergång till ett nytt liv. Och dopet i vattnet är symbolen för den övergången. Vi stiger ner som den gamla människan och kommer upp som en ny varelse. Pånyttfödda genom den Heliga anden. Vattnet renar oss och gör oss nya.
Vi blir födda på nytt. Genom vatten och ande låter oss Gud träda in i ett nytt liv. Jag höll på att säga, en ny dimension, men så är det ju inte. Vi träder inte in i några mystiska världar. Vi behöver inte tillägna oss några övernaturliga färdigheter. Det är Gud som verka i oss och som bjuder in oss i sin verklighet.
Gud bjuder i oss att leva i hans värld. Vi får vandra genom livet tillsammans med honom och se världen med Hans ögon. Och vi ser på oss själva med andra ögon.
Många av er kommer säkert ihåg TV-profilen Ingela Aagard. Vid mogen ålder hanns hon upp av Gud, tog emot honom i sitt liv och fick leva sina sista år med en frid som hon inte varit med om tidigare. Hon medverkade ofta i olika TV-program där hon fick berätta om sin nyvunna tro. I ett sammanhang fick hon frågan om vad som var fördelen med att leva som kristen. Hon svarade då: ”Även som ingenting har jag ett människovärde.”
Här finns hemligheten. Vårt värde ligger inte längre i vad vi kan prestera, hur vi ser ut eller hur mycket vi tjänar. Vårt människovärde vilar helt i att vi är skapade av Gud till hans avbild. Att han älskar oss och vill leva med oss. Och är det nu så för oss, så betyder det samma för alla andra. Ingen människas värde ligger i det hen presterar. Varje människas värde vilar i att vi alla är skapade av Gud.
Gud finns redan där, redo att börja vandra med oss. Vi måste upptäcka honom och sträcka ut handen för att kunna börja den vandringen.
Så kan vi få be med i en bön om vi fått från den keltiska traditionen.
Gör mig likt ett träd, Herre
Stadig
Fast rotad
Användbar
Stöd till dem som behöver det
Skydd till dem som är trötta
Frukt till dem som hungrar
Gör mig likt ett träd, Herre
Stadig
Fast rotad
Användbar
Vad betyder då dopet för oss idag? Hur många kommer ihåg sin dopdag? Jag vågar påstå att vi är särskilt många eftersom jag själv aldrig lagt vikt vid min dopdag.
Och hur många firar sin dopdag? Tyvärr tror jag att det är ännu färre. Jag är inte bland dem som ni förstår. Men jag börja känna mig allvarligt bekymrad, just nu när jag förberedde min predikan. Vad är det som jag går miste om när jag inte uppmärksammar och kommer ihåg min dopdag? Den dag som borde vare den viktigaste i mitt liv. Jag är visserligen döpt som barn, men jag får ändå tro att Gud gav mig något alldeles speciellt den dagen. Ni som är döpta som vuxna kan ju minas er dopdag. Jag hoppas att ni har ljusa minnen från den.
Vi får minnas vår dopdag som den dag då vi sträckte ut vår hand mot Gud och började vår vandring med honom. Vi får ha den dagen tydligt i vårt minne alla de dagar då livet känns tungt och då Gud känns långt borta. Vi får ha den som en grundsten i våra liv, den trygga punkten vi behöver för att känna oss ordentligt rotade.
Gör mig likt ett träd, Herre.

Vi ska avsluta dagens predikan med att gemensamt bekänna vår kristna tro. Efter det dröjer vi i stillhet en stund innan vi sedan sjunger psalmen 420 Jag följer dig Jesus
 
Kristina Färdeman