meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Andlig klarsyn.

2015-07-26   
 
8:e sönd. efter Trefaldighet

Vi lyssnar till dagens predikotext från Matt 7:15-21
"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja."

”…. den som gör min himmelske Faders vilja.”
Vad är det att göra vår himmelske Faders vilja?
Utan att gå in på detaljer vill jag lyfta fram det som jag vet, utifrån Guds ord, som Gud vill se i våra liv. I Rom 12:2 står det:
”Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja; det som är gott och fullkomligt och som behagar Honom.”
”……gott och fullkomligt och som behagar Honom.”
Guds vilja är att vi ska leva till Hans behag.
Vad innebär det att behaga?
Jag vill läsa en historia som belyser vad behaga innebär:

KÄRLEKSGÅVOR
(från ”Varför växer gräset? ” Andra sådden av Klas Hallberg och Magnus Kull)
”Det var en gång en fattig kvinna som levde med sin man i en liten och dragig lägenhet i Stockholm. Båda två jobbade och slet för en ynklig ersättning. Julen närmade sig och kvinnan hade inga pengar att köpa en present åt sin man. Han hade ärvt en gammal guldklocka av sin far och hon ville väldigt gärna köpa en guldkedja till klockan, så han skulle kunna använda den.
Länge funderade hon på hur hon skulle få ihop pengar och till slut kom hon på en möjlighet. Hennes hår var böljande långt och dagen före julafton, när maken ännu arbetade, tog hon fram en sax och klippte av det. Sedan gav hon sig ut och sålde håret till en perukmakare och köpte en guldkedja för pengarna. Hon kände sig lycklig över att äntligen kunna ge sin älskade den gåva han förtjänade.
När mannen senare på kvällen kom hem och fick se henne blev han alldeles tårögd. Kvinnan frågade bestört om hennes hår hade varit så viktigt för honom. Då tog han fram två vackra kammar och ett hårspänne av överdraget guld som hon så länge hade drömt om samtidigt som han berättade att han, för att kunna köpa dessa, hade sålt sin ärvda guldklocka.”

Att behaga är att med kärlek, hängivet, helhjärtat GE.
Att behaga Gud är att göra det man kan med det man har, att ge det bästa.
Vår Herre har gett oss alla gåvor, alltså talanger och förmågor av olika slag.
Kom ihåg att ditt liv inte är någon slump, Gud skapar inga ”slumpar”. När Gud skapar gör Han det med precision och med en speciell tanke.
Precis som när vi ska ut och resa och packar vår resväska så packar vi ju dels ned sån´t som vi kommer att behöva, men så packar vi också ned sån´t som vi kan ha glädje av på resan, vi kanske tar med oss en bok eller ett spel.
Så gjorde Gud också. Gud packade en resväska inom dig när Han skapade dig och skickade iväg dig på resan; LIVET.
Han packade ned sån´t som du behöver i det du möter i livet, men Han packade också ned sån´t som du och andra skulle ha glädje av.
Gud har lagt ned GÅVOR i våra liv. Han har lagt ned gåvor i dig, gåvor som Han vill att du ska använda, och när du använder dom behagar du Gud!
Han gläds när vi använder våra gåvor och Han är alltid mer intresserad av VARFÖR vi gör något än hur resultatet blir.

Jag vet inte vad jag har för gåva, kanske du tänker och här tror jag att vi många gånger krånglar till det. Vi gör som han som var ute och gick med en vän ute på landet. De gick förbi en hage där det stod en ko och nosade vid en stenmur.
Så frågade vännen: Varför tror du kon tittar över stenmuren?”
Mannen tänkte att här måste det finnas en djupare innebörd och han funderade och funderade, men kom inte på något.
Då sa hans vän: Kon tittar över stenmuren för hon kan inte se genom den.”
Ibland kanske Gud behöver sända både änglar och profeter i vår väg, men jag tror att om vi ser på oss själva, vad vi är intresserade av och vad vi tycker är roligt, då tror jag att vi kan se de gåvor som vår Herre har lagt ned i oss.

Gud vill att vi ska förvalt de gåvor Han har lagt ned i oss. Att förvalta är ju att vårda, att ta hand om. Det finns många intressenter som vill förvalta våra pensionspengar.
Och det vi är intresserade av, det är ju att få den bäste förvaltaren så att våra pengar ”växer”.
Det vår himmelske Fader är intresserad av och det som behagar Honom, det är att vi vårdar dom gåvor Han har gett oss, att vi förvaltar dom på ett sån´t sätt att Han kan välsigna både oss och andra, i och genom dom.
Som jag sa förut så skapar Gud med precision och med en speciell tanke.
Vi väljer förvaltare av våra pensionspengar och hoppas att vi valt den bäste.
Gud väljer inte på det sättet, att Han lägger ned gåvor i oss och hoppas att det blir bra. Han lade ned gåvor i dig för Han visste att du var den som kunde förvalta den eller de gåvorna BÄST.

Att förvalta och använda våra gåvor behagar Gud och något som hör ihop med det är lydnad.
I sitt ord, Bibeln, kan vi läsa vad Gud säger: ”Lydnad vill jag se och inte offer.”
Varför vill Han att vi ska följa och lyda Honom? Den främsta orsaken är att Han älskar oss.
Precis som vi, som är jordiska föräldrar, som älskar våra barn, är stolta över dom, gläds med dom och delar deras bekymmer, så älskar vår himmelske Fader oss, Han är stolt över oss, gläds med oss och vill dela våra bekymmer.
Vi vill ju att våra barn ska lära sig att lyda oss för att de inte ska råka illa ut eller skada sig. När vi säger ”lägg inte handen på plattan” eller ”se dig för när du går över vägen” så säger vi det för att vi rädda om våra barn, de är värdefulla för oss.
När Gud säger ”du ska inte stjäla” eller ”du ska inte ljuga” så säger Han det för att Han är rädd om oss, Han vill inte att vi ska råka illa ut för vi är värdefulla för Honom.
I lydnad finns ett stort mått av respekt och förtroende. När vi lyder visar vi att vi litar på den som vill att vi ska lyda, även när vi inte förstår varför.
Att lyda Gud kan ibland kännas som att kasta sig rakt ut i intet; jag vet inte hur det här kommer att bli, jag vet inte hur det här kommer att sluta MEN ”Gud, jag litar på Dig och det som Du har sagt.”
Vad är det då Gud vill att vi ska lyda?
Han vill att vi följer de bud och anvisningar som Han har gett oss i sitt ord; Bibeln.
Gud kan också uppmana och/eller utmana oss genom andra människor eller genom ett tilltal direkt in i våra hjärtan.

I psalm 19 står det: ”Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje.”
Jag vill berätta om ett tillfälle när mitt hjärta fylldes med obeskrivlig glädje.
En höstdag 1988 när jag gick över Våghustorget i Örebro (jag bodde i Örebro då) så kom ”KATRINEHOLM” till mig. Jag hörde ingen röst med mina fysiska öron, men jag hörde det väldigt tydligt i mitt inre och då visste jag att det var Gud som sa det och Han ville att jag skulle flytta till Katrineholm. visste jag inte var Katrineholm låg (var inte så bra geografi) utan jag gick hem och tittade i en kartbok.
För att göra en lång historia kort så sa jag upp mig från mitt fasta jobb och i mars 1989 flyttade jag till en stad som jag från början inte visste var den låg, jag hade fått ett jobb som inte fanns och jag hade fått en lägenhet som jag inte alls var kvalificerad för och jag kände ingen. Men den dagen i mars när jag flyttade hit var jag salig, jag var lycklig rakt igenom. Jag visste att Gud ville ha mig här, att det var Hans plan och vilja med mig just då.

Som barn lär vi oss tyvärr många gånger att lyda genom olydnad. Olydnadens konsekvens; fysisk och/eller själslig smärta, och den lär oss: lyda är det bästa.
Bibeln uppmanar oss: ”Var trogen i det lilla.” Gud är god så Han har gett oss exempel i sitt ord på människor som både inte lydde Honom och som lydde Honom, i vad som kan tyckas vara i ”det lilla”, och vad konsekvenserna blev.
* Adam och Eva
De fick äta frukt från ALLA träd i Edens lustgård utom ett, men de åt frukt från det förbjudna trädet och då blev utvisade ur Edens lustgård.
* Mose
Blev vid ett tillfälle tillsagd att TALA till klippan för att det skulle komma vatten, han SLOG på klippan (det hade funkat tidigare). Det kom visserligen vatten, men Mose fick inte komma in i det utlovade landet.
* Lots hustru
Gud ville förgöra Sodom för dess synd, men ville skona Lot och hans familj. Därför blev de tillsagda att fly ur staden och inte se sig tillbaka. När de kommit en bit såg sig Lots hustru tillbaka - när hon gjorde det blev hon en saltstod.
Lydnad i ”det lilla” då:
*Mose
Gud sa till Mose: ” Lyft din stav och räck ut handen över havet” och när han gjorde det klövs havet i två delar och Israels barn gick igenom havet på torr mark.
*Josua
Gud befallde Josua och folket att runt Jeriko i sju dagar – på sjunde dagen föll murarna.
*Naaman
Den högste befälhavaren i den arameiska kungens här hade spetälska. Han blev uppmanad av profeten Elisa att doppa sig sju gånger i Jordan – när han gjorde det blev han fri från sin spetälska.

Att vara olydig eller lydig i ”det lilla” kan få STORA konsekvenser.

Genom att se på Jesus, Hans liv och död, lär vi oss också vad lydnad innebär. Det står att Jesus ”ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset” (Fil 2:8).
Genom Jesu lydnad har vi idag möjlighet att ha en relation med Gud, Fadern, Han som är himmelens och jordens skapare, Han som skapade dig med precision och med en speciell tanke.
Jesus var lydig, skulle inte vi också vara det då?

Varför är det så viktigt för Gud att vi lyder?
Lydnad är förutsättningen för att Han ska kunna bli synlig i våra liv. När vi lyder Gud öppnar vi upp för Hans välsignelser över våra egna liv, men också över andras.
Jesu lydnad öppnade vägen till Gud, Fadern. Din lydnad kan öppna människors hjärtan för Guds beröring.
Jag vill sluta med att gå tillbaka till berättelsen Kärleksgåvor.
Både mannen och kvinnan visste hur dom skulle glädja varandra, hur kunde de veta det? Dom kände varandra!

Har du en längtan efter att lyda och behaga Gud? Då är det viktigt att du lär känna Honom (och där blir vi aldrig färdiga).
Genom att vi tar tid för att läsa Bibeln, tar tid i bön eller att sitta ned i stillhet inför Honom, så får vi bit för bit lära oss vem Han är, vad som är Hans vilja och hur vi genom våra liv kan behaga Honom.
Vi ska vara i stillhet nu en stund och lyssna till en sång där texten är hämtad från Psalm 19: ”Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga Dig Herre.”

Vår Fader, Du som är i himlen,
Du som är den störste, Du som har all makt i himmelen och på jorden, Du som för stjärnorna fram i räknade hopar och nämner dom alla vid namn, Du som läser våra tankar, räknar våra huvudhår, förstår oss som ingen annan gör och som älskar oss med en evig kärlek.
TACK för att Du har skapat oss alla, var och en, med precision och med en speciell tanke. TACK för att vi, precis som fåglarnas kvitter, havets brus och blommornas skönhet, kan behaga dig med våra liv. Förlåt oss vår olydnad, hela våra trasiga själar och led oss du Helige Ande in i nya tankebanor så att vi kan lyda och följa Guds ord.
Jesus, vår Herre, TACK för att Du var lydig, lydig ända till döden för att vi skulle kunna få förlåtelse för våra fel och misstag, våra synder, och få ett evigt liv. Hjälp oss att se att lydnad öppnar upp för oanade välsignelser, både i våra egna liv, men också i andras.
Gör oss rena på insidan så våra tankar, våra ord och våra handlingar får vara Dig till behag,
Amen.
 
Ann Carlsson