meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Alla Helgons dag

2015-10-31   
 
Matteus 5: 1-12

Etik på hög nivå – SALIGPRISNINGARNA det är levnadsregler formade av Jesus Kristus. Förlegat eller högaktuellt?

Är du salig? Salig har flera betydelser t.ex. lycklig, lycksalig, själaglad himmelsk lycka, paradisisk lycka. Det kan också stå för saligen avsomnad alltså död.

Saligprisningarna så som Kristus framställer dem i sin bergspredikan är inte fromma förhoppningar utan en inställning han undervisade sina lärjungar om och i förlängningen talar till oss alla andra om. Det gäller här och nu men de innehåller också anspelningar på den sista tiden och den fullständiga uppfyllelsen av löftena. De talar om vilka som kommer in i Guds rike. Här finns begrepp som tillhöra himmelriket, ärva landet, se Gud, Guds barn.

Guds glädje är inte i första hand knutet till det materiella utan till det som har med Gud att göra.

Nu tänkte jag göra en kort genomgång av de olika saligprisningarna. Betydelsen av dem är inte omedelbart självklar. Saliga de som är fattiga i anden. Vad är det? I norska översättning heter det ”fattig i sig själv” det är ett mer greppbart uttryck. Fattig i anden är en människa som inte har illusioner om sin egen självtillräcklighet utan ser att hon behöver Guds hjälp, hon litar på Gud och inte sin egen styrka, rikedom eller godhet. Hon erkänner ”jag är beroende av Gud. ”En sådan människa är glad därför att hon litar på att Gud har lösningar på sådant vi inte kan klara av.

Saliga de som sörjer. Det är inte helt lätt att ta in åtminstone inte i ett akut sorgeskede när man är totalt förtvivlad och finner det mesta hopplöst, människor runt om kring flyr ifrån en för att de inte orkar ta kontakt och man själv funderar på om man överhuvudtaget ska kunna bli glad mer.

Saliga de ödmjuka. I dag anses ödmjukhet ofta som något svagt. Det grekiska ord det kommer från betyder ”mild vänlighet” och ”med kontrollerad styrka”. Ödmjukhet har med människans innersta väsen att göra och också om vilja att ha ett rätt förhållande till Gud och människor.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Rättfärdighet betyder den som gör rätt, det som är rätt, ostrafflig och skuldfri. Gud är rättfärdig, han gör alltid rätt och samtidigt är Gud norm för vad som är rätt. Vara rättfärdig blir då att leva i harmoni med Gudsvilja. En människa blir rättfärdig när hon står i rätt relation till Gud och lever så att livet överensstämmer med Guds vilja. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Det är förstås något vi är rädda för. Historien är full av Religionsförföljelse, det pågår även nu. Stackars Gud som ska hantera allt sådant.

Saliga de barmhärtiga. Det här är praktiskt. Inte bara tycka synd om utan försöka förstå människor och försöka hjälpa varandra, försöka göra det som blir bäst för medmänniskan.

Att utöva barmhärtighet är ofta att vara riktigt konkret i handling, ställa upp, offra egen bekvämlighet, dela med andra. Saliga de renhjärtade. Att vara renhjärtad är en utmaning. Renhjärtad betyder vara ärlig mot sig själv och andra och mot Gud. Handla utan baktankar och egoskuggor. Se upp med egen falskhet. Handlar vi av kärlek eller döljer det sig själviska motiv bakom? Vara renhjärtad är att vara ärlig mot sig själv, medmänniskorna och mot Gud.

Saliga de som håller fred. Det handlar om att leva i fred med varandra. Det finns alltför mycket osämja i familj, släkter, länder emellan, mellan religioner. Länder och folk, Enskilda och grupper behöver jobba på att skapa fred. Fred gagnar länder och folk.

Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för Guds skull. Skymfa är att förolämpa, kränka, håna, häda, smäda, skada.

Vi kan se att alla dessa saligprisningar har flera dimensioner i sig. Det handlar om Gud-människa, om mitt förhållande till Gud och människor. Och det handlar om människa-människa , om mitt förhållande till andra.

Efter alla dessa jobbiga och smärtsamma sammanhang där Jesus säger att det finns salighet kan man kanske undra om någon vill följa Kristus längre. Tänker vi efter så finns det fantastiska upplevelser inom gränsen för alla dessa levnadsregler. Yttre glans och lycka kan bli så tom. Inre tillfredsställelse i kontakten med andra som behöver mig och i relation med Gud i bön och vägledning förändrar mig, dig och världen.

Jag läste nyligen en bok av Olle Sahlström, en son till en trappstäderska på Östermalm, som med tiden blev LO-pamp , har lämnat det och är en stor vandrare som sökt hur mycket som helst efter en tro. Idag kallar han sig kristen. I en av sina böcker skriver han. ”Den stora bristen i denna värld är bristen på hjärtan. Vill vi stifta frid måste vi gå in i lidandet, möta hårda ord med kärlek, hån och förföljelse med välsignelse. För dem som gör det kommer en inre värld att öppna sig av fullheten”

Många generationer har kommit och gått sedan lärjungarna lyssnade till Jesu bergspredikan och försökte förstå vad han egentligen sa bl.a. om saligprisningarna. Idag är det helgonens dag, minnenas dag. Här har vi mycket att tacka för när vi tänker på det som format våra liv. Här träder minnen av dem vi lärt mycket av, människor som levt i saligprisningarnas levnadssätt och lämnat eftertryck efter sig i oss. Längst bak i ledet sitter nu vi och dinglar med benen, ber och hoppas på full erfarenhet av himmelrikets salighet framöver.
 
Aina Rasmussen