meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Den gode herden

2016-04-10   
 
Vad eller vem leder oss? Vilka konsekvenser får det för oss, beroende på vem vi följer? Och hur ska vi kunna lyssna till rätt röst? Kring detta skall vi stanna upp i dagens predikan, vars tema är Den gode Herden.
Hör Herrens ord ur Johannesevangeliet – Joh 10:11-16

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

Vår värld är full av röster. Röster som manar oss att göra si eller så. Kommersialismen säger: köp så blir du lycklig. Egoismen säger: tänk först och främst på dig själv så blir du lycklig. Girigheten säger: ta för dig så mycket du kan så blir du lycklig. Högmodet säger: du är värd mer än andra.
Och världen är full av ”ismer” – fascism, konservatism, liberalism, socialism, kommunism. Ideologier som alla gör anspråk på att vara den enda rätta vägen för mänskligheten och världen.
Men bortom, genom och över allt detta ljuder en silverton. En ljus himmelsk röst. Som talar kärlekens språk. Som inte lovar guld och gröna skogar. Men som lovar ”liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). Det är den röst som Jesus i dagens evangelietext kallar ”den gode herdens”. Som är hans egen röst. Guds röst.
Det finns starka röster i dag i vår värld som manar människor till efterföljd genom att gå i döden. Och att då ta med sig så många andra människor som möjligt i denna död. De kallas självmordsbombare. Det är ofta unga människor som hjärntvättats till att göra så. Själva gömmer sig deras ledare på hemliga och säkra ställen. Ledarnas motiv är makt, hat och avund.
Men så radikalt annorlunda är då Gud! Han leder inte människor till döden. Utan han går själv in i döden för att rädda mänskligheten. Guds son – Jesus Kristus – dör på korset för att utplåna den yttersta ondskan – döden själv. Det vi människor inte förmår gör Gud i vårt ställe. Hans motiv är ofattbar kärlek.
Vilken skillnad mellan dessa ledare! Vilken Gud vi har!
Man hur ska vi kunna följa denna Gud - ”den gode herden”? Hur ska vi kunna urskilja hans röst i den kakafoni av röster som omger oss?

”Lyssna” säger Jesus. ”Lyssna till min röst” (Joh 10:16). Och uppmaningen att vi ska lyssna genomsyrar hela Bibeln. På 140 ställen in Gamla och Nya testamentet uppmanas vi att lyssna till Gud. Det är genom sitt Ord som Gud framträder och blir fattbar i världen.

När Gud i skapelseberättelsen skapar ordning och reda i kaos, så att liv kan växa på jorden, gör han det med sitt ord. ”Gud sade”, står det, ”och det blev så” (1 Mos 1). När människorna inte klarar av att följa hans vilja, så skickar han ut profeter. Människor som får uppdraget att tala Guds ord till människorna. Och han ger oss ”Tio Guds bud” – ord till efterlevnad inhuggna i sten.
Och så kommer han själv till oss i Jesus Kristus som ”det levande ordet”. ”Ordet blev människa och bodde bland oss…”, som det står i inledningen av Johannesevangeliet (Joh 1:14). Ordet som fanns i begynnelsen hos Gud och som var Gud.
I ett av de mest förtätade ögonblicken i Jesu liv är det just denna uppmaning som lärjungarna får. ”Detta är min son den utvalde. Lyssna till honom” (Luk 9:35), säger rösten från himlen till lärjungarna som följt Jesus upp på förklaringsberget och där fått se honom som evig Gud.< br> Det är detta Ord vi ska lyssna till.

När vi i våra gudstjänster säger att Jesus är mitt ibland oss, så är han det. Även om vi inte kan se honom. Han är faktiskt och påtagligt här. Genom sitt Ord. Genom Bibeln.
Bibeln – denna fantastiska bok. Som vårdats och bevarats genom årtusendena. Som vi i dag själva har full tillgång till. Som vi kan läsa och begrunda. Och på vårt eget språk. Bara detta är något av ett under.
Betänk att berättelserna i Bibeln är upp till mer än 4000 år gamla. Att de under den absolut största delen av denna tid bevarats genom muntlig recitering och skrivning för hand. Och att det bara är under de senaste århundrandena som mänskligheten betrotts med gåvan att få studera Bibeln själva och på sitt eget språk. Länge, länge ansågs den alltför radikal för att kunna få läsas av vanligt folk. Men i dag kan och får vi det.
Nej, så inte saknar vi möjligheter att lyssna till Guds röst – lyssna till den gode herden! Och jag tror att det är viktigt att vi faktiskt ger Gud möjlighet att så tala direkt till oss. Visst kan det vara värdefullt att delta i en gudstjänst, att höra en predikan och att sjunga våra underbara psalmer. Men detta kan inte ersätta det personliga mötet med Gud, som vi får genom en långsam och meditativ Bibelläsning. Där man läser inte för att ha läst, utan för att lyssna. Som ger oss möjlighet att förstå vad Gud vill säga just till oss just nu, just i dag, just där vi är.
I Bibeln framträder Gud. Blir Gud synlig genom sitt Ord. Det är en fantastisk bok. Egentligen borde man inte läsa någon annan! I denna bok finns sanningen om Gud, om livet, om skapelsen och om oss själva.
Vi kan också lyssna till ekot av den världsvida kyrkan. Varje stund, varje sekund, dygnet runt, året runt läses Bibeln, hålls gudstjänster och ber människor till livets Gud. Runt om vår jord pågår oavbrutet samtalet mellan människa och Gud. Lyssnar människor till Ordet.
Den dag vår läsning och våra egna böner känns torra och tomma kan vi vila i detta. Vila i den tro som andra människor bär i världen. De som tillhör andra fållor, som Jesus sade i dagens evangelietext. Dem han också leder. Deras tro bär också oss. Vi är, oavsett om vi förstår det eller ej, en hjord för vi har en och samma herde.
Till sist: Vilket hopp livets Gud har kallat oss till! Låt oss igen höra Guds löften i dagens gammaltestamentliga text (Hes 34:23-31), nu riktade direkt till oss:

Jag skall ge er en enda herde, min tjänare David, och han skall valla er. Han skall valla er, han skall vara er herde. Jag, Herren, skall vara er Gud, och min tjänare David skall vara er furste.
Jag skall sluta ett fredsförbund med er. Jag skall utrota vilddjuren i landet, så att ni kan leva tryggt i öknen och sova i skogarna. Jag skall låta er bo kring mitt berg. I rätt tid skall jag ge er regn, ett välsignat regn skall det vara. Markens träd skall bära frukt och jorden skall ge gröda. Ni skall leva tryggt i ert land. Jag skall bryta sönder ert ok och befria er ur ert slaveri. Aldrig mer skall ni bli ett byte för andra folk, och inga vilddjur i landet skall äta er mer. Ni skall bo tryggt, ingen skall hota er. Ni skall få odla fruktbara marker, ingen i landet skall mer behöva dö av svält. Aldrig mer skall ni bli hånade av andra folk.
Då skall ni inse att jag, Herren, er Gud, är med er och att ni är mitt folk Israel, säger Herren Gud. Ni är mina får, ni är får i min hjord. Jag är er Gud, säger Herren Gud.


Detta är vad vår Gud – den gode herden – vill leda oss till.
 
Torgerd Jansson