meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Kristi återkomst

2016-11-20   
 
Huvudsaklig text: Johannesevangeliet 5:22–30

Inledning

Adventstiden kommer mot oss, ett nytt kyrkoår börjar då, och det gamla slutar idag. Advent pekar fram emot Jesu födelse. Det är samme Gud och samme Jesus, han kom som ett barn, han föddes av Maria, han var liten och späd. Han tvingade sig inte med kraft och makt. Gud valde att presentera sig som lik oss, precis som i skapelsen, att vi är skapade lika Gud, till hans avbild. Jag vet inte hur ni känner inför denna dag, Kristi återkomst. En del av oss kanske tycker att det nästan är lite läskigt, vi kan tänka på filmer vi sett och undervisning vi hört, andra kanske kan tycka att detta med att Jesus ska komma tillbaka det är ännu en saga som man berättar i kyrkan. Men han som dött, lever igen också ska komma tillbaka från himlen igen.

Varför dog Jesus?

Det är en viktig fråga om vi ska se på hans återkomst. Jesus dog inte för att det var roligt, eller för att Gud ville visa en snitsig reklam för sig själv, nej, Jesus dog för att Gud älskar oss. Från början skapade Gud oss till att leva i gemenskap med varandra och med Gud, en god och omsorgsfull och varm, kärleksfull gemenskap. Vi skulle ha allt, utom erfarenhet av ondska. Vi skulle inte veta vad mobbning var, vad ensamhet, utanförskap, krig, svält och våld var. För det skulle inte finnas, alla var tänkta att leva tillsammans med Gud. Vi skulle vara hans folk, och Gud skulle vara vår Gud. Så är det ju inte riktigt ser vi och upplever vi, det som hänt emellan Guds planer och nu kallas synd: avsaknad av Gud, människan valde att söka sig vidare, bort ifrån det som Gud tänkt och så kom synden och ondskan in i världen, in i ditt liv och mitt liv, vi väljer också bort Gud. Vi lever inte alltid våra liv endast med det goda som mål, vi är själviska, vi vill gärna vara eller ha det bättre än andra, vi är snabba på att döma. Synden ingår inte i Guds plan och kommer att försvinna då Jesus kommer tillbaka: ”Syndens lön är döden” (Rom. 6:23), den som syndar dör då med synden ”Ni var döda genom era överträdelser och synder” (Ef. 2:1). Endast den som får frälsning, göra goda gärningar och som söker Gud har något att glädja sig åt då Jesus kommer tillbaka, men andra kan räkna med att tillbringa evigheten ute i mörkret, där man skall gråta och skära tänder, som det stod: ”de som gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen” (Joh. 5:29). Men så ville inte Gud ha det, Gud skapade oss till gemenskap med honom och med varandra, Gud längtar efter att få leva med var och en av oss, det är fortfarande sant oavsett vad vi gör eller tycker om det: ”Jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om!” (Hes. 33:11).

Varför överlåter Fader domen åt Jesus

DOM, DOM, DOM (7)eller LIV, LIV, LIV (6) De två orden brottas med varandra i denna text Johannes 5:22–30. Fadern överlåter domen åt Jesus. Varför? Jesus säger: Fadern har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Daniel berättar att han såg hur en som liknar en människoson kom med himmelens skyar (Daniel 7:13). Denna benämning MÄNNISKOSON används 80 gånger i Nya Testamentet om Jesus. Han kommer från Guds värld, han hör ihop med den uråldrige, han som heter JAG ÄR. Han är Guds son. Jesus bär också namnet JAG ÄR (se Joh 6:35, 8:12, 10:7, 11 11:25 14:6, 15:1,5). Men Jesus är också en människas son, han är som en av oss. I psalmen 113:3 ”Sann Gud och mänska sann, oss arma mänskor frälsa från synd och död han kan”. Vi hittar en stor tröst i detta. Eftersom JESUS ÄR SANN GUD borgar det för att domen blir rättvis, inga mutor kan ges, inga misstag kan göras. Min dom är rättvis, säger Jesus ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Eftersom JESUS ÄR SANN MÄNNISKA, som Fadern ger makt att hålla dom, borgar det för att domaren vet vad det vill säga att vara människa. Jesus vet det. Han föddes som jude. Han tillhörde detta Israels folk, som var föraktat och hatat och är det än idag. Hans födelse fick en del att tvivla på äktheten i hans börd. Som barn fick han för en tid leva som flykting. Han växte upp i en familj som inte alltid förstod honom. Han hade erfarenhet av både hunger och törst och ensamhet. Bedragen av sina bästa vänner. Han ställdes inför falska anklagare, fälldes av en partisk jury, dömdes av en feg domare. Man torterade honom, han fick uppleva hur det kändes att vara ensam, övergiven, föraktad. Han fick dö en smärtsam död. Därför är han domare. Tröskning skall ske. Man kunde slå på säden med en slaga. Agnarna brändes upp, vetet blev kvar. Vad betyder det för oss: Jesus tog bort agnarna från oss. Agnarna – det är det ytliga, fikonlöven, hyckleriet, låssaslivet, där jag ställer mig själv i centrum och glömmer min broder och syster i nöd. Det är viktigt att vi redan nu låter Jesus ta hand om oss, befria, hela oss. Han är den ende som klarar av syndens sopor. Men kom ihåg: När han tagit bort vår synd ska vi inte gå och rota i askan efter dem igen. Då får vi brännskador! Vi har vandrat färdigt med andra årgångens läsningar. Nästa söndag är Första söndagen i Advent. Då börjar vi med tredje årgångens läsningar Kanske du skulle överraska dig själv eller någon annan med att ge en ADVENTSJULKLAPP

Slutligen

Domens dag är något som hela skapelsen ivrigt väntar på. Paulus skriver om det slaveri som jorden är under i Romarbrevet 8. ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi…” (Rom 8:22–23) En domens dag kan upplevas olika beroende på vilken sida om lagen man står. Det är en glädjens dag för den som får en frikännande dom, medan det är en sorgens dag för den som försökt undkomma rättvisan. Är domens dag glädjens dag för dig eller en sorgens dag?

Bön:

Evige Gud, som inte vill att någon människa går förlorad – vägled våra hjärtan och tankar med din Ande, så att vi lever efter din vilja med din rättvisa dom för ögonen och sedan får vara hos dig för evigt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
 
Rimon Murad