meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Guds rike är nära

2016-12-04   
 
Lilla Domsöndagen

I söndags var det början på det nya kyrkoåret. Det var första söndagen i Advent. Innan jag kom till Sverige trodde jag att alla svenskar var kristna. Den bild jag hade av Sverige präglades av de svenska missionärer som jag hade hört om dem. I första advent var kyrkan full. Idag märkte jag att många bänkar var tomma. Jag visste inte vad som hade hänt. Jag förstår att den dagen var speciell för Sveriges kyrkliga tradition. Så fort ett nytt kyrkoår börjar tänker man också på dess slut, eftersom kyrkoalmanackan är en cirkel. För att påminna oss om den situationen har den andra söndagen i advent ett tema som närmar sig ”Domsöndagen”. Många teologer brukar kalla denna söndag för ” Lilla Domsöndagen”. Den handlar om Guds rike. Många av Jesu predikningar handlade om detta tema ”Guds rike är nära.”

Ett löfte uppfylls

. Jesus föddes under en tid då israelfolket väntade på en messias. De hade blivit trötta på grund av den fångenskap, det förtryck och de svårigheter som de hade drabbats av. De kunde inte rädda sig själva. Deras önskan var att Gud själv skulle komma för att befria dem. De kom ihåg alla profetior som utlovade befrielse. Jeremias budskap var en av dessa predikningar som kom med hopp: ”Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet.” (Jer 33:14-16).

Ingen kan tysta Herren.

Budskapet om himmelriket spreds vidare genom Johannes Döparen. Han talade om sin roll som handlade om att bana väg för Herren. Han predikade om rättfärdigheten. Detta budskap förargade Herodes som satte honom i fängelse. Det var ett sätt att försöka stoppa budskapet. Exempel, (jag som satte i fängelse). När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus med samma budskap. Det blev en fortsättning. Det blev inget uppehåll. Jesu budskap var ännu hårdare. Guds rike slutade vara ett löfte vars uppfyllelse låg så långt borta i tiden. ”Tiden är inne” säger han. Ingen kan tysta Herren. I grekiskan finns två ord för tid. Ordet "kronos" beskriver tiden som går att mäta i dagar, timmar och sekunder. Men det är inte det ordet som Jesus använder när han säger att tiden är inne. Istället är det ordet "kairos". Det handlar om en speciell tidpunkt som förändrar något och som står utanför både tid och rum. Jesus säger att ”Tiden (kairos) är inne”. Det grekiska ordet som översatts "inne" betyder också "fylld". Tiden är uppfylld och fullbordad. Något nytt betydande som kommer att förvandla och påverka historien håller på att hända! Det finns mycket som tyder på att man under vår tid försöker tysta Herren. Många beslut fattas för att förhindra spridningen av Evangeliet. Traditioner utvecklas för att hålla barn och ungdomar borta från kyrkan, aktiviteterna initieras för att ge andra intressen till folk i samhället vid samma tidpunkter som man brukar ha gudstjänst. Men jag vet, och jag är övertygad om att ingen kan tysta vår Herre. Hans budskap skall fortsätta att förkunnas.

Omvänd er.

Jesu ord utmanar alltid. De första som hörde honom predika i Galiléen fick uppmaningen - ”Omvänd er och tro på budskapet”. I nästa stycke i Markusevangeliet blir Jesus personlig och kallar fiskarbröderna Simon och Andreas att lämna sina nät och börja följa honom. De hade träffat Jesus tidigare i Jordan, men nu inbjuds de att börja vandra på ett djupare sätt med Jesus, så han kan ”göra dem” till människofiskare (v17). Ordet "rike" beskriver Guds kungavälde. Det är inte begränsat till ett fysiskt landområde utan finns överallt där hans vilja sker. När vi tar till oss Jesu ord och omvänder oss och börjar tro på budskapet, då blir Jesus herre och kung i våra liv, och hans rikes lagar och vilja börjar ske! Jesu budskap hade ett tydligt innehåll. Han sa: ”omvänd er och tro på budskapet.” Många vill inte höra talas om omvändelse idag. Jag vet att Gud älskar oss alla. Men det behövs ett svar från oss på hans kärlek. Gud tvingar ingen till befrielse. Tänk på någon som älskar dig och som vill ge dig en glad hälsning. Men om du inte vill räcka din hand mot honom/ henne när han/hon räcker sin till dig blir det inget möte mellan era händer. ”Omvänd dig” säger Herren till dig nu. Omvändelsen handlar om en vilja och en förändring. Många är de som inte vill höra någon säga att de skall ändra sitt sätt att leva. Detta gjorde att en del under Jesu tid hade mycket svårt att förstå att Jesus var den messias de hade väntat på.

Tro på budskapet.

Omvändelsen stoppas ofta av tvivel. Den som inte tror på budskapet kan inte omvända sig. Det blir ingen förändring utan tro. Idag talas det mycket om missionsintresse som har minskat i vår kyrka. Frågan blir då: Tror vi själva på det budskap vi vill bära till andra människor? En annan fråga kan också ställas: vill vi verkligen omvända oss? Accepterar vi verkligen en förändring inom oss och inom hela kyrkan? Kära vänner, tiden är inne. Var och en av oss måste stå upp och se till att budskapet skall förkunnas för alla folk. Det handlar inte bara om de fattiga länderna utan om hela världen. Vem kunde tro att man skulle få höra om alla dessa konstiga händelser som man berättar om på TV, om mord, rån, våldtäkt .mm? Är detta det Sverige vi behöver idag? Vem kunde tänka sig att den situation som folk har drabbats av i länder som Syrien, Irak, Afghanistan … kunde vara möjlig? Katrineholm, den vackra staden, vad kan ditt namn ha blivit idag, medan Jerusalems blir ”Herren vår rättfärdighet”? På1800- talet blev missionshusen runt om i Sverige för små för att kunna rymma alla dessa människor som ville lyssna till Guds budskap. Man började bygga fina och stora kyrkor. Nu säljs dessa kyrkor trots att medborgarnas antal ökar för varje år. Tiden är inne. Omvänd er och tro på budskapet! Temat är ”Guds rike är nära" finns en utmanande uppmaning till oss att låta Gudsrikets kung få komma nära oss idag.

Bön.

Herre, låt den här adventstiden få bli en ny start i min livsvandring med dig Jesus, så du kan forma mig som din lärjunge. I Jesu namn. Amen
 
Rimon Murad