meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Hemmets betydelse

2006-01-15   
 
2:a söndagen eftert trettondedagen Joh.2:1-11 och Apg.2:46b
"och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje".

Bröllopet i Kana med sitt under, där Jesus visar sin härlighet, med all sannolikhet en festlighet i ett judiskt hem, ger mig anledning, att även läsa några rader om den första kristna församlingens inre liv i Jerusalem, där man helt uppenbart också träffades i olika hem för gemenskap och glädje.
Jag vill låta min predikan bli något av en temapredikan över hemmets betydelse, se dess situation, dess svårigheter i vår tid, och hur vi kan hitta vägar till dess förnyelse.
Det finns säkerligen många anledningar till, att det ser ut som det gör. Många erfar att det knakar i den traditionella familjens fogar. Dess uppbyggnad och betydelse ifrågasätts. Mamma, pappa barn hör ibland till undantag som ram för hem och familj. Det finns många krafter i tiden, som fjärmar hemmets innevånare från varandra.
Ändå är det säkert många som bedyrar
I. Hemmets stora betydelse.
a) Alla har relationer till ett hem och minns. Det kan vara goda tankar, tacksamhet, glädje, kärlek och gemenskap, som du fått och får med dig ut i livet.
Eller kan det komma ett mörkt drag över ditt ansikte, när du tänker på det som var och är innanför hemmets väggar. Besvikelse, bitterhet över vad ditt hem inte gav och ger dig. Du kanske blev knäckt och kränkt i brist på kärlek. Du kanske fick stå tillbaka för andra i hemmet. Du var kanske inte sedd. Du kanske t.o.m. var överbeskyddad, med allt vad det kan innebära.
b) "Mitt hem är min borg" är ett uttryck för en trygghet, dit jag kan dra mig tillbaka, där jag kan vila mitt huvud, där jag får vara ifred, får vara ensam och tillsammans med andra.
En nödvändig erfarenhet för att kunna trivas i sitt hem.
c) Det ska vara en växtplats för alla åldrar. Barnen, föräldrarna och förr också mor- eller farföräldrarna. Att där få leva och växa och mogna tillsammans, leva i en process där liv och död möts, vi är inte färdiga, men vi är alla på väg i ständig utveckling och avveckling. Barn föds, flyttar hemifrån, föräldrar lever och verkar liksom åldras och dör.
II. Hemmet har stora möjligheter
a) att ge varann det som är av värde, kärlek och omsorg. Att under tider som blir år och decennier få leva med varann och stödja och uppbygga varann. Det handlar då inte bara om materiella ting utan lika mycket om tid, intresse och att bry sig om varann.
b) närhet och gemenskap, när den är som bäst. Att få en liten hand i sin och utbyta förtroende och tröst, att hjälpa varann, att våga leva för sanning, rätt och rättfärdighet.
Även om du är ensam i ditt hem, enbo, får du vara med och skapa en sån atmosfär, där du och vänner känner trivsel och harmoni. Visst har hemmet en oerhört stor betydelse och möjlighet. Hem kan vara en förgård till himmelen. Men kan också vara tummelplats för destruktiva krafter.
III. Hemmet hotas av kriser och sönderfall.
a) Det finns många faktorer i vår tid, som gör att nutida hem kan vara i kris. Dagens samhälle ställer stora krav på oss i form av ett ökat arbetstempo, dubbelarbete, mer stress, fler måsten, ingen rast ingen ro. Hemmet kan inskränkas till en matplats, sovplats och TV/datorplats. På det sättet blir det så lite tid för verklig djup gemenskap. Var och en har sitt och lever i sin värld. Svenska föräldrar lär enligt statistik tala med sina barn 6 minuter om dagen. Att spela spel tillsammans, att så lära sig både vinna och förlora, att göra saker tillsammans är viktiga delar för ett gott hem.
b) Det finns i vår tid värderingar, när det gäller hem och samlevnad, som helt uppenbart försvagar grunden till verkligt harmoniska hem. Heliga löften inför Gud och människor tycks i vår tid bli uttunnade till "så länge det går och jag har lust". Jag vill inte med detta kasta sten på den, vars äktenskap gått sönder. De har det tillräckligt svårt, men jag konstaterar att nya värderingar är för handen, när det gäller hem och äktenskap. Värderingar som tenderar att bli vår kulturs olycka. När hemmen försvagas, då blir vi trasiga. Här hjälper inga poliser och egentligen inte heller lagstiftning. Det enda som verkligt hjälper är, att vår Gud kommer på nytt över vårt folk och återupprättar oss och våra hem till kärlek och rättfärdighet, till omsorg om varandra för Kristi skull.
c) pga att vi lever så nära varann! Var det inte det som var meningen? Jo, visst, men ju närmare en annan msk man lever, ju mer ser vi varandras svagheter och brister. Därför behöver Kristi kärlek alltid ha initiativet, så inte det onda, bitterheten får något tillfälle. Om bitterheten får bita sig fast hos oss, så förkväver och dödar det livet och kärleken.
d) pga att man gör hemmet till en plats för maktkamp. "håll dig på mattan, för här är det jag som bestämmer"- andan. Det är långt fjärran från Paulus undervisning om kärleken, "som inte uppför sig illa och inte söker sitt". Det är viktigt, att hålla samtalet levande, att inte låta tystnaden ta över. Arne Höglund talade på sin tid om "äktenskap på kullager eller taggtråd"?
Egentligen borde det vara lagstadgad förmån och skyldighet att det fanns äktenskapsskolor för alla. I kyrkor och församlingar borde det vara naturligt att erbjuda sådana samtalsgrupper.
IV. Hemmets förnyelse.
Jag har redan gett olika synpunkter på dess möjlighet, med små medel få en annan och god kristen anda i hemmet. Det kan inte nog strykas under!
a) uppliva varandra till kärlek. Håll inne med negativ kritik, som bara sargar och sårar. Tala positivt, om dem som står dig nära, och givetvis också om andra. Bed för varandra. Bönen till Gud håller borta giftigheterna från vårt hjärta.
b) Ge tid till varandra, lyssna, spring inte ifrån varandra, makar, föräldrar och barn.
c) Öppna hemmet för fler än den lilla familjen. Det ger nya impulser, ny näring till oss. Se ditt hem som en andlig storhet, som Herren vill bruka i sin tjänst, inte bara för hemmets innevånare, utan för fler. Låt det få vara något av en missionsstation på din gata, i ditt kvarter eller trappuppgång. Du finns där i ett bestämt syfte, att Herren vill, att du ska tjäna Honom genom de gåvor du har, däribland också ditt hem.
d) Öppna framför allt, och det är grundförutsättningen, för JESUS. Har Jesus en naturlig plats i ditt hem? Att vi har med Jesus att göra i kyrkan är givetvis viktigt, men det gäller även vårt hem. Jag frågar inte hur många biblar vi har, utan det det gäller är:
Talar ni om honom? Talar ni med honom? Om inte, så är jag övertygad om, att vi missar den viktigaste möjligheten till förnyelse och liv i hemmet. Gör vad du kan, för att det ska vara naturligt att läsa bibeln, hålla andakt enskilt och tillsammans i ditt hem. Med vilka motiv kan vi låta bli?
Detta är en utmaning till oss alla inför framtiden. Det kristna hemmet med dess grundvärderingar behövs och behöver värnas om.
På barnmöten och i söndagsskolan har vi sjungit:
"Med Jesus i familjen, det blir ett lyckligt hem, det blir ett lyckligt hem, det blir ett lyckligt hem. Med Jesus i familjen det blir ett lyckligt hem, det blir ett lyckligt hem."
Låt min predikan, dess budskap och anda, leda och inspirera dig till nytänkande för dig och ditt hem.
Gud välsigne dig!
 
Jörgen Ånfors