meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Jesus Skapar tro

2017-01-22   
 
Matt. 8:5-13 (s.1142 i Psalmboken) ”När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.”

Jesus skapar tro

På onsdag startade den ekumeniska bönevandring och söndagens tema är Jesus skapar tro. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2). I söndagens texter från andra Kungaboken och andra Korinthierbrevet handlar det om två befälhavare och deras lite olika väg till tro Sann kristendom är inte ett liv utan problem och svårigheter. Det är ett liv fyllt av Jesu tröst och hjälp, genom den helige Ande, som hjälper oss igenom tuffa tider (Fil 4:11-13). Jesus skapar tro som tröstar, hjälper och uppmuntrar! Sedan Jesus kom till Kafarnaum Låt oss gå till Mattias berättelse

1. Berättelsen om Jesus väcker stort intresse.

Vad är det som gjorde att du började tro på Jesus? Med andra ord, vad din tro är grundad på? Hur uppfattar du din tro på Jesus? De här frågorna kan också väcka upp en annan enkel fråga: Varför är du här idag? I söndags hörde ni om Jesus som gick i en stad i Samarien som hette Sykar. Han var med En samarisk kvinna då jag pratade om att 1. Våga möta andra människor, 2. Våga prata med sina medmänniskor, 3. Våga berätta för andra människor. Jesus var mitt i samhället. Han var med på en fest, ett bröllop, han träffade människor, Sedan tog han sig upp till berget, där var mycket folk samlade för att lyssna på hans predikan. I slutet av det sjunde kapitlet av Matteusevangeliet kan man läsa: ”När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda” (Matt 7:28-29).

2. Belönad för goda gärningar

Sen gick Jesus ner från berget. Han möte en spetälsk som bad honom att göra honom ren, vilket han gjorde. Ryktet spred sig i hela regionen så att när han kom in i staden Kafarnaum, ville många människor träffa honom. En romersk officer kom också och ville få hjälp för sin tjänare som låg för döden. Ibland säger man att det var hans egen son. När Lukas som hade samlat information från olika håll skriver om samma berättelse säger han att officeren först hade skickat några av judarnas äldste som sa till Jesus: ”Han är värd att du gör detta för honom … Han är en vän av vårt folk och har själv låtit bygga synagogan åt oss” (Luk. 7:4s). Även om Jesus inte behövde någon argumentation för att kunna hjälpa officeren, precis som det var i Kana, ser man i alla fall här hur det goda som man gör för andra kan bidra till att man själv får hjälp av andra. Lukas säger att Jesus då följde med dem. Men Matteus skriver att han ställde frågan direkt till officeren själv: ”Skall då jag komma och bota honom?” Det är mycket möjligt att officeren mötte Jesus på halva vägen. ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak …” svarade han. Här handlar det om tron: ”Säg bara ett ord, så blir pojken frisk”, sa officeren, han som inte var jude, men som hade hört mycket om Jesus. Har du hört om Jesus? Tror du på honom? En viktig fråga till dig och till mig: Hur mår din/min tro idag? du/jag som är kristen, och som har burit den tron i många år? Ofta reciterar vi böner utan att verkligen sätta vår tro till dem. Kanske går vi till kyrkan varje söndag utan att tänka på vilken nåd som Gud ger oss i att få samlas till hans ära. I många länder får man höra hur de kristna förföljs i Syrien, Iraq, Egypten ..m.m. Jesus säger: ”… många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas i mörkret utanför…” Ibland ser vi själva inte vilken nåd Gud har gett oss. I mitt land säger man att de som sitter under trädet ofta inte får använda av dess frukter. Du som kanske inte riktigt känner dig berörd av den kristna tron, du som har fått höra mycket om Jesus, men som fortfarande väntar på att det skall hända mycket annat innan du lämnar ditt liv till honom, hör vad officeren säger: ”säg bara ett ord!”

3. Vad är tro för något då?

I Hebreerbrevet 11:1 läser vi så här: ”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.” Här ser man att det handlar om en livsfråga. Idag är vi bjudna till tro och hålla fast på Jesus. Alla är välkomna i tro. Salomo som bad för att det tempel som han hade byggt till Herrens ära skulle vara öppet för alla människor som tror, oavsett vilka de var och var de kom ifrån (1Kung. 8:41-43). I Romarbrevet skriver Paulus om Evangeliet som vi inte skall skämmas för, utan vi skall leva för det, både judar och icke judar (Rom. 1:16). Har man verkligen fått möta Jesus måste man se att ens liv blir annorlunda. Man förstår då att man är den viktigaste inför Herren och man känner sig bära en vittnesbörd som kan ge liv till andra. Det handlar om tron. Amen!
 
Rimon Murad