meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

låt barn komma!

2017-03-12   
 
Matt 19:13-15 ”Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.” Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.”

Det här är intressant, Jesus välsignar barnen. Det är speciellt Matteus som lägger vikt vid att önskan om välsignelse från dem som kommer med barnen. I den judiska miljön var det vanligt förekommande att föräldrar förde barn till äldste och lärare för de skulle välsigna dem. Därför uppmuntrar jag er att föra barnen till kyrkan för att få en välsignelse. Om vi ser på berättelsen, vilka kommer med barn? Kanske, kan det vara föräldrar. "De försökte (gång på gång) att komma med barnen till Jesus". Fundera med mig varför lärjungarna hindra dem? Kanske var han upptagen, eller brydde de sig inte om barn … OSV. Vi vet inte. Som jag vet, evangelierna lägger i stället tyngdpunkten på Jesus-orden och vad han gör. Låt oss se på vad säger han och vad gör han?

1. Vad säger och vad gör Jesus?

Först ser vi att Jesus blev förargad. Grekiskan använder ett starkt ord för ogillande. Jesus gör en tydlig markering mot lärjungarnas beteende! Han avvisade deras beteende och sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! "Guds rike tillhör sådana som de", så kunde man sammanfatta Jesu ord. Frågan är till dig och mig? Gör du något mot barnen som gör Jesus arg på dig? Låt barnen komma till Jesus och till kyrkan… ta med dina barn till kyrkan och få välsignelse av Jesus

2. Vad är Guds rike/ Himmelriket?

Guds rike är något helt annat än Svea rike, eller Frankernas rike, eller Saudi Arabia rike eller något annat rike vi känner till. Kort och enkelt uttryck kan man säga: Guds rike eller Himmelriket är nära, ja, det är här. I Jesu ord, hans aktiva gärningar och inte minst i hans död och uppståndelse. Det är kärlekens, tjänandets och lidandets ansikte som visar sig i detta rike, så annorlunda än allt annat. Guds rike är nämligen inte bara omkring oss, eller mitt ibland oss, det är dessutom inom oss. Det betyder att Guds rike också bor i dig. Förlåtelsens rike, nådens rike, kärlekens rike och barmhärtighetens rike – allt det finns inom dig genom tron på Herren Jesus Kristus. Gud har bestämt om dig att du ska mogna i tron så att just förlåtelse, nåd, kärlek och barmhärtighet kan strömma ut ur ditt liv och bli andra människor till välsignelse. Då kommer också, som en följd av mognaden, sann glädje att prägla ditt eget liv även om din tillhörighet till Guds rike skulle föra med sig lidande. Guds rike kan bära med sig en helt annan sorts glädje än någonting annat. ”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.” (Romarbrevet 14: 17.)

Guds rike är

• Inte religiös stat. ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. (Johannes 18: 36 – 37.)

• Är inte en plats men en person.

Vad är då Guds rike? Jo, det är inte en plats på jorden, men en person som har vandrat på jorden: Jesus Kristus. Hans namn betyder ”Herren frälsar”, och det sätter fingret på vad Guds rike är.

3. Kyrkan är det synliga uttrycket för detta nådens rike.

Kyrkan är platsen där Guds nåd och förlåtelse ger för var och en som erkänner sitt behov. När vi böjer knä runt nattvardsbordet, eller när vi bekänner våra synder i varje gudstjänst, är vi alla jämlika, barn och vuxna. Det finns ingen åtskillnad. Utbildad eller outbildad, hemlös eller hem i överflöd, rik eller fattig, överarbetad eller arbetslös … Alla är vi syndare i behov av Guds nåd, och den ges fritt utan anseende till person – bara från Kristus, genom tron, av nåd. (Romarbrevet 3: 21 – 28.)

Slutligen

”En pojke i yngre tonåren har dött vid ett knivbråk i Olofström. En jämnårig pojke har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Pojkens anhöriga är underrättade om dödsfallet, i torsdags” Det är påminnelse för att låt barnen komma till kyrkan och lära känna Jesus.

1. Vad säger och vad gör Jesus Låt barnen komma till Jesus och gör inte Jesus arg på dig

2. Vad är Guds rike/ Himmelriket • Inte religiös stat. Men Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.” • Är inte en plats men en person. Jesus Kristus betyder ”Herren frälsar”, och det sätter fingret på vad Guds rike är.

3. Kyrkan är det synliga uttrycket för detta nådens rike. Kyrkan är platsen där Guds nåd och förlåtelse ger för var och en som erkänner sitt behov. Låt oss ta hand om barnen och låt de komma till Jesus
 
Rimon Murad