meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Betydelsen av Jesu uppståndelse

2017-04-17   
 
Markus 16:1- 14

Inledning

Man kan nog utan att överdriva säga att hela den kristna trons trovärdighet står och faller med uppståndelse. Idag är det ju påskdagen, och den firar vi för att Bibeln säger att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen efter att han korsfästs och dött på Golgata för våra synder. Idag vill jag därför stanna upp inför den Betydelsen av Jesu uppståndelse Jesus uppstod verkligen från de döda • Judarna hade så svårt att tro på det. (uppståndelse) och Jesus så att de inte förstod Skrifterna. • Lärjungarna hade också svårt att tro på uppståndelsen, liksom kvinnorna som gick till graven • Alla fyra evangelierna berättar om att kvinnorna gick till graven för att smörja Jesu kropp. Matt 28:1, Mark 16:1, Luk 24:1, Jon 20:1 och de visade ingen som helst förväntan på att Jesus skulle uppstå • Lärjungarna var samlade och grät och sörjde, se. Mark 16:10, och visade inga tecken på att tro på att Jesus skulle uppstå. Detta är märkligt med tanke på att Jesus själv hade förutsagt allt, och att allt som gällde hans lidande och död hade gått i uppfyllelse precis som han själv hade förutsagt det!

Betydelsen av Jesu uppståndelse

1. För och främst: den betyder allt för en kristen. Paulus skriver: Men om Kristus inte har uppstått, då är en tro meningslös (1 Kor 15:17). Uppståndelsen är den historiska händelse som, likt uttåget ur Egypten för det judiska folket, bär upp hela meningen och kraften i vår bekännelse. Utan uppståndelsen finns ingen kristen tro. Om inte Jesus uppstått är alltsammans meningslöst. Därför hittar vi uppståndelsetron överallt i Apostlagärningarna där den kristna tron förkunnades av de första kristna Jesus- troende judarna: på pingstdagen, inför Stora rådet, i Athen, osv. Tron på uppståndelsen är kristendomens livsnerv och dess centrum.

2. Jesu uppståndelse är garantin för att också vi skall uppväckas från de döda och få evigt liv. Paulus skriver om detta att liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet... (1 Kor 15:22-24a) och bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tron att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom (1 Tess 4:13-14).

3. Genom Jesu uppståndelse kan vi bli rättfärdiggjorda: [Jesus] utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull (Rom 4:25) ”Om blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.” Denna rättfärdiggörelse innebär att Gud kan förlåta oss våra synder och ge oss ett rätt förhållande till honom, vilket sker genom Jesu uppståndelse.

4. Genom Jesu uppståndelse erbjuder oss den tro som gör att vi kan bestå i domen: Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda (Apg 17:31). Den frälsande tro som erbjuds oss människor vilar ytterst på en enda sak, Jesu uppståndelse.

5. Genom uppståndelsen föder Gud oss på nytt och ger oss ett levande hopp: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp (1 Petr 1:3). När Jesus talar med rådsherren Nikodemos på natten talar han om behovet av att bli född på nytt (Joh 3). Denna pånyttfödelse sker genom Guds Andes kraft men har sin grund i Jesu uppståndelse.
 
Rimon Murad