meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Medmänniskan

2017-09-10   
 
Matt. 7:12

Jesus sade: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” I Lukas 10:23-37 får Jesus frågan om vem som är vår nästa. Jesus svarar i form av en liknelse: en man gick på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Vår nästa är inte bara nära och kära – utan varje människa som vi möter på vår livsvandring! Den här texten är den välkända gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matt 7:12) Jesus var inte den förste med ett sådant uttryck. De som lyssnade till Jesu bergspredikan måste ha känt till den store rabbinen Hillel som många år tidigare sammanfattat lagen med orden: "Gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Detta är hela lagen. Resten är kommentarer." Vad är Skillnaden mellan dem? var att dessa var skrivna i negativ form och förbjöd ett handlande. Jesu uppmaning var annorlunda. Den innehöll inte något förbud, utan en uppmaning. Det är en stor skillnad mellan att undvika att göra ont och att aktivt sätta sig in i en annan människas situation och göra gott! Den gyllene regeln tvingar oss att handla och ställa oss frågan: ”Hur skulle jag vilja bli bemött om jag var i min nästas situation?” Den gyllene regeln betonar barmhärtighet och medkänsla och återspeglar Bibelns kärnbudskap - Guds kärlek. "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem." Eller som Paulus skrev till efesierna: "Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus." (Ef 4:32)

Ordet ”medmänniska” verkar vara unikt och finns kanske bara på svenska. Det översätts ofta på franska till ”prochain” som egentligen betyder den som är nära, din nästa. I engelskan använder man oftast ”fellow man” (en människa som man är ”kamrat” med). Man kan säga att det uttrycker en slags universell vänskap. Det består av två delar: med och människa. Det vill säga den som man är människa med. Med andra ord, utan honom/henne är man själv inte människa. Det betyder att en människa inte finner meningen med sitt liv utom i/genom en annan människa. Man känner igen sig genom andra människor. Detta stämmer med skapelsens berättelse när Gud sa: ”Det är inte bra att mannen är ensam (1 Mose 2:18).

En enkel princip

Jesus som inte hade tänkt avskaffa de gamla regler som fanns hos judarna, utan ville ge dem en ny betydelse, en annan tolkning, kom gång på gång tillbaka, i sin predikan på berget, till dessa uttryck: ”Ni har hört att det blev sagt Men jag säger er …” Det handlade om att ge en ny dimension till relationen människor emellan. Den relationen grundades på kärlek. I den evangelietext som vi har läst idag kommer Jesus med en enkel princip: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Det kan också betyda att allt det som ni inte vill att andra skall göra för er, det skall ni inte göra för dem. Det är ofta så att vi kräver mer från andra än vi själva är bereda att göra för dem. Det handlar på sätt och viss om en dom som vi lägger på andra som vi själva inte kan acceptera.

Hur vi bör uppfatta vårt ansvar inför varandra?

Var inte den som hela tiden bara kräver av andra, utan den som först gör och senare kan få tillbaka. Älska först, i stället för att kräva att bli älskad. Hälsa först i stället för att kräva att bli hälsad på. Be för andra först innan du börja kräva att andra skall be för dig. Visar jag min glädje för någon finns det stor möjlighet att jag får tre gånger så mycket glädje tillbaka. Välsignar jag en gång kan jag bli välsignad tre gånger. Här handlar det inte om en skuld eller ett krav som man skall lägga på varandra, utan en utmaning. Det betyder att man inte skall säga: ”Nu gör jag det här för dig, och du måste göra samma sak för mig”. Nej! Låt det du gör för den andra bli en stor glädje för dig. Kanske får du ett svar från ett annat håll. Därför formulerade Jesus säkert denna princip på ett positivt sätt. Men det låter mer utmanande när Jesus säger: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”.Tänk om alla makthavare, alla regeringar, alla politiker på jorden kunde förstå den här enkla principen; tänk om allt det vi gör skulle bygga på kärlek; Då skulle ingen människa göra någon annan illa. Alla dessa krig som kostar tusentals människoliv skulle inte få plats i världen, eftersom ingen skulle vilja bära vapen för att döda andra människor. Ingen skulle tänka sig stjäla eller med våld ta någon annans egendom. Ingen misshandel och inget bråk skulle finnas i våra städer. Det skulle inte finnas någon bortglömd människa i samhället, ingen förtryckt, ingen orättvisa och inga dåliga misstankar skulle finnas mellan oss, ty vi är alla ”medmänniskor” med varandra!
 
Rimon Murad