meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Jesus skapar tro

2018-01-21   
 
Matt 8:5–13

Söndagens tema är – Jesus skapar tro. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2). I texten från 1 Kungaboken ber Salomo profetiskt under templets invigning, att andra folk som inte är judar ska komma från avlägsna länder och tillbe den levande Guden. När du och jag här i Sverige, som är långt ifrån Israel, söker Gud är vi med och besvarar denna bön! I Romarbrevets första kapitel utbrister Paulus att han inte skäms för evangeliet eftersom det är Guds kraft till befrielse! Han fortsätter att beskriva hur den befriande kraften i evangeliet finns tillgänglig för var och en som tror, först för juden men också för greken. Guds rättfärdighet blir synlig i evangeliet, från tro till tro, precis som det står skrivet i Habackuk 2:4: ”Den rättfärdige ska leva av tro”. I evangelierna finns många exempel på hedningar som lever av tro. I Matt 8 kommer en romersk officer och ber Jesus om hjälp för sin tjänare som ligger förlamad hemma. Matteus beskriver hur tjänaren hade svåra plågor. Läkaren Lukas ger en mer detaljerad beskrivning av samma händelse och skriver att tjänaren låg för döden. Här blir Jesus förundrad när han får höra officeren skicka budet: ”säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk”! Tänk att Jesus blir förvånad över en romersk officers enkla tro, och utbrister att han inte sett en sådan stor tro i hela Israel!

1- Hur lär man känna Honom då? Ja, många av oss har haft förmånen att få uppleva Jesu närhet på olika sätt, att Han har rört oss på olika sätt. Jag kände Jesus där i mörkret i mitt hus och han liksom presenterade sig för mig och skapade tron i mig, men genom att höra bibeln så får jag lära känna honom närmare Vi läste dagens evangelietext och såg hur Jesus möter en människa som genom att lyssna på andra fått ett frö till tro skapat i sig och därför söker sig närmare Jesus, och resultatet blir att Jesus, genom att vara den han är, och göra det han gör, gör så att mannen kommer till en starkare och djupare tro. Jesus skapar tro (Abdelahad). I Jakobsbrevet 2:14–18 står det så här: Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Den tro som Jesus skapar i oss leder oss alltså till att göra goda handlingar, goda gärningar. Det är inte så att gärningarna i sig själva är det som är det viktiga, det viktiga är den tro vi får av Jesus, men om vi tror så kommer vi också att, precis som officeren, följa Jesus på olika sätt.

2- Hur kan vi följa Jesus då? Vilka goda gärningar är det vi ska göra? Jakob visar på lite grann och det handlar om hur vi ska möta de som är fattiga, samhällets minsta, de som saknar kläder och mat för dagen. Om vi har den tro som Jesus ger oss så gör vi alltså mer än bara säger ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, vi gör verkligen något för dem. Jesus själv säger till oss i matteusevangeliet 25:35-40: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ Att hjälpa de som Jakob skriver om och som Jesus talar om, är alltså det samma som att hjälpa Jesus själv! Genom att göra det så visar vi på vad det innebär att tro på Jesus, att följa Jesus och när vi gör det så berättar vi med det vi är, det vi gör, vem Jesus är! Vi visar Jesus för dem som inte tror och genom att Jesus blir sedd så kan Han också skapa tro där ingen tro finns!

3- Vad kan vi då lära oss av det här? Det här är den första byggstenen i den starka tron: Den totala tilliten till Jesu makt att hjälpa och förvandla en människas liv. Den andra biten är faktiskt ödmjukheten. Jag har ibland tänkt att denne officer var skrytsam när han berättar om hur andra lyder honom, därför borde även Jesus lyda honom. Men så är det ju inte. Officeren har insett att Jesus är oändligt mycket mäktigare än han själv och när det nu räcker med en liten viftning med fingret för att alla ska lyda honom själv, han som egentligen bara har en titel, hur mycket lättare ska det då inte vara för Jesus att säga ett ord som helar tjänaren hemma. Officeren har insett att det är Jesus som har den verkliga makten. En dag på kvällen och skulle gå och lägga mig, så var det mörkt både ute och inne. Jag tänkte att jag vet ju var sängen finns, så jag ville inte tända lyset. Men det var mörkare än jag trodde, så jag fick treva mig fram. Det gick bra en bit, men sen började jag stöta mot lite saker, sparkade rakt in i en väska som stod där den inte borde ha stått och så vidare. Då försökte jag leta efter lysknappen till sänglampan, men den hittade jag inte heller direkt. Tänk om jag hade tänt taklampan med en gång. Då hade jag hittat rätt väg. (En stol) Men så tror jag det är: Vi försöker klara oss själva, lita på vårt eget huvud, vad som är rätta vägen. Vi tror på vår egen tro, i stället för att låta taklampan lysa och ha vår blick fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” Heb 11: 1 Låt oss be denna bön Jesus, jag vill tro på dig. Tro att du finns till för mig. Föd i mig den tro som bär Tron att du vill vara när Låt din Ande leda mig så att jag kan tro på dig
 
Rimon Murad