meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Kampen mot ondskan

2018-03-04   
 
Luk 11:14-26

Inledning:

Söndagens text från Lukas 11 handlar hur Jesus befriar en man från en ond ande. Det är intressant att notera att Jesus just undervisat om bön (Luk 11:1-13). Där ger han också två jämförelser. Lika självklart som en vän skulle ge oss bröd och en far ger sitt barn goda gåvor – lika självklart är det att Gud hör bön. Bönen är det viktigaste vapnet i kampen mot ondskan. "Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”(Mark 9:29), och Gud vill svara på bön! När Jesus har befriat mannen blir han anklagad för att använda sig av demonisk krafter (Luk 11:15). Ordet Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre". Det beskriver väl Satans rike. Han är härskaren och hans demoner liknas vid besvärande envisa flugor man måste vifta bort en varm sommardag. Jesus blir tydlig med att det inte går att vara neutral i andliga frågor. ”Den som inte är med mig är emot mig” (Luk 11:23). Jesus fortsätter att beskriva vad som händer när en person tömmer sig själv och huset blir städat och iordningställt (Luk 11:24-26). Är inte Jesus herre så kommer den orena anden tillbaka. Vi människor är hopplöst utlämnade till den här världens furste om inte vi bjuder in Jesus att vara Herre i våra liv.

Vad är ondskan?

föra året före klockan tre på fredagseftermiddagen den 7 april körde en lastbil i hög hastighet rakt in i en folkmassa på Drottninggatan och kraschade sedan in i Åhléns City i centrala Stockholm. Fyra personer dödades och 15 personer skadades. Många tidningar har skrivit om den dagen, särskilt om den tid då det hände. Många människor har fortfarande starka känslor runt den händelsen. Det sades t.o.m. att Det onda hade drabbat Sverige eller det svenska folket hade drabbats av ondskan. Är ondskan var en reell företeelse eller ett moraliskt/religiöst/etiskt/filosofiskt problem? Ondskan är:

• Ondskan är en reell företeelse … att djävulen står för det enbart onda och att den makten är en verklig företeelse.

• Denna människor som har ”dålig vägledning” kan komma att utföra onda handlingar (t.ex. terrorister mm.). I Efesierbrevet 6:10-8 talar Paulus också om djävulen och ondskan. Han rekommenderar flera utrustningar för att kunna besegra den fienden: sanning, rättfärdighet, villighet, tro, frälsning, ord och bön. Man skulle kunna säga att det onda är allt det som är emot eller motsats till dessa utrustningar. Men han preciserar att vår kamp, som kristna, inte är mot varelser av kött och blod. Den gäller inte våra medmänniskor inte djur heller, utan härskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld och ondskans ande krafter i himlarymderna. Den sjuka mannen i lukasevangeliet ger oss en hel del att tänka på.

Jesu kamp mot de onda makterna

De orena andar som Jesus kämpade mot var väldigt påtagliga. I dagens text orsakade demonen att en man blivit stum. Andra gånger var verkan en annan, en gång vred sig en pojke i ett epileptiskt anfall, och en annan gång innebar det att en man slog sig själv med stenar. Att dessa människor var besatta av onda andar hade fysiska och psykiska följder, men problemet var inte bara dessa följder, dessa symptom. Vi ska inte tro som en del gör att människorna så att säga bara var sjuka, och att talet om de onda andarna är något slags uttryck för den tidens bristande medicinska förståelse, att de liksom inte visste bättre och i en slags vidskeplighet hittade på att det var onda andar som plågade dessa människor. Textens mening är uppenbarligen att det var något mer än sjukdom, människorna var verkligen kroppsligen besatta av demoner, som orsakade dessa åkommor. Genom att vid tiden för Jesu predikoverksamhet låta djävulens medhjälpare, de onda andarna, framträda på detta kroppsliga, fysiska sätt kunde Jesus visa sin makt mycket påtagligt. Genom att driva ut de onda andarna helade Jesus dessa människor och demonstrerade öppet för alla sin gudomliga auktoritet. Han gjorde dem för att vi människor skulle se hans kraft och förstå att han talade sanning. Så skulle vi tro honom och veta att han är vår Frälsare, att han dött för våra synder. Genom att göra dessa under, påtagliga för ögonen, ville Jesus visa att han även kan göra osynliga under, nämligen driva djävulen ur själen, ur en människas hjärta. Men alla uppskattade inte Jesus och hans kamp. I vår text ser vi tre olika reaktioner. De förundrade sig över Jesu makt, och de tackade säkert Gud för detta. Så har vi den andra och den tredje gruppen, som inte vill tro. De ser Jesu under, men vill inte tro på honom ändå. Den ena gruppen av dem säger att det är med djävulen själv, med Beelsebul, som Jesus utför sina under. De sitter hårt fast i sin otro. De är blinda och förvända. Den tredje gruppen är nästan som nummer två, de tror inte på Jesus. De begär ett tecken från himlen, De hade just fått se ett tecken, ett under av Jesus, men det dög inte för dem. De begärde mer. De verkar ha sett på Jesus som en trollkarl, som skulle tillfredsställa deras önskemål och begär efter sensationer. Sådana reaktioner finns också idag, man säger att Bibeln inte duger, det är bara ord på ett papper, man vill se mera. Det kan inte vara Guds vilja säger man. Så ställer man upp villkor och föreskriver Gud hur han ska handla och verka. För än idag ska Guds rike utbredas. Det är kyrkans uppgift. Kampen mot de onda makterna ska vi föra med Guds ord och bön. Hur är det då, ska vi också idag driva ut onda andar? Låt oss direkt slå fast att djävulen finns också idag. Även de onda andarna finns idag. Som Paulus säger: Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. (Ef. 6:12) Eller som Jakob skriver i sitt brev: Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. (Jak. 2:19) Så säger jag till sist:

Kampen mot de onda makterna upphör först i evigheten

Som vi ser i vår text säger Jesus att djävulen och hans anhang inte slår sig till ro. De går ständigt omkring och söker efter ett hus där de kan bosätta sig. Vi ska inte tro att vi är fredade för dessa angrepp. Djävulen försöker fresta oss på olika sätt. Han försöker till exempel få oss att tro att Bibeln inte är sann. Han angriper Guds Ord och den kristendomen. Eller också försöker djävulen lura oss och intala oss att det finns mycket roligare saker att göra än att vara kristen. Han kittlar oss med sina frestelser, han vill locka oss till att samtycka till synden och orenheten. (otukt är ogift person som har sexuella relationer med andra, äktenskapsbrott handlar om en redan gift som är otrogen i sitt äktenskap. sambo, särbo eller homosexuella) Därför ska vi hela tiden hålla oss till Jesus. Vi ska inte låta någon bedra oss med tomt prat. Vi ska vandra som ljusets barn i godhet, rättfärdighet och sanning. Vi ska mota bort djävulen genom de vapen som Jesus har gett sin kyrka: Guds Ord, plus bön.
 
Rimon Murad