meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Förlåtelse utan gräns

2008-10-26   
 
23:e efter trefaldighet Matt 6:9 - 15

När Göran ringde mig för nästan tre månader sedan och frågade om jag kunde predika den här söndagen svarade jag ”ja” och sedan frågade jag, ”Vad är texten?” Och Göran svarade ”Förlåtelse utan gräns.” Därefter sade vi båda två hur helt underbart det är att inse att ”förlåtelse utan gräns” finns hos Gud för dig och mig. Och, för dem som ännu inte känner Jesus.

– Men, vem är han som kan förlåta mig?
– Förstår vi Guds outgrundliga kärlek?
– Är det något vi måste göra?
– Har vi ansvar för dem som inte känner Jesus?

Först, vem är han som ska förlåta dig och mig, och hur mycket älskar han mig?

Känner du honom? Hur ser Gud ut?
Filip frågade Jesus ”Herre, låt oss få se fadern!”
Jesus svarade honom: ”Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga: låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig?” (Joh 14:8-11)
Så vi vet att skaparen av hela världen, inklusive dig och mig, är lik sin son Jesus.
Vi vet också från bibeln i 1:a Moseboken 27, ” Gud skapade människan till sin avbild, till guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem.
Men tänk inte att vår store Gud ser ut som dig och mig.
Det är så att Gud har alla underbara karaktärsdrag som Jesus hade, inklusive ofantlig kärlek och barmhärtighet.
Det här är så viktig om du vill söka att förstå hur mycket fadern, Gud, Jesus och den helige anden älskar dig! Vi, som har kommit tillbaka till Gud genom Jesus, är Guds familj. Minns du vad bibeln säger om Jesus?
”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg. 4:12)
Gud älskar dig mera än en pappa eller mamma älskar deras barn!
Gud har en ofantlig, medlidsam och villkorslös kärlek åt dig!
Här har vi den allsmäktige guden som är så ömsint mot dig. Men han ska inte kräva din kärlek, Undret är att han gav dig och mig frihet att välja!
Men, tänk på det här:
Jag har två döttrar, jag älskar dem och tack och lov de älskar mig. Men antag att jag hade ett barn som jag älskade, men hon hatade mig och gjorde saker som var fel. Jag skulle blir så djupt förtvivlad!
Men min kärlek är inte jämförbar med Guds kärlek och Guds smärta, eftersom hans hjärta är helt rent. Vi kan aldrig förstå hur mycket smärta du och jag orsakar Gud!
Gud älskade dig så mycket att han bestämde att hans son Jesus skulle lida och dö för att du skall få en väg tillbaka till honom.
Om du längtar att förstå ”förlåtelse utan gräns” måste du först söka att förstå Guds outgrundliga kärlek för dig.
Bibeln säger att det är bara med hjälp av den helige ande vi kan försöka att förstå det. (1kor 2:9-10)
Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande.

Jesus försökte i Lukas 15, som Arne läste, att förklara hur mycket Gud älskar oss. Den förlorade sonen gjorde så mycket som var felaktigt och själviskt, och vi kan förstå att hans föräldrar var plågade. Jag tror att de grät när de hörde vad han gjorde, när han var borta i ett främmande land.
Sedan när sonen insåg att han gjorde fel, ångrade han sig och bad om förlåtelse. Han räknade bara med att få vara en tjänare hos sin pappa. Vad hände när han kom till sin far?
Här får vi vara med om en dramatisering. Martin kommer som den förlorade sonen mot Arne och ber om förlåtelse. Arne är först avvisande och tvekar, men ”okej, då”, till slut får Martin förlåtelse.
Men det var ju inte så det beskrevs i bibeln.
Vi får en repris av dramatiseringen, men den här gången skyndar Arne fram till Martin och omfamnar honom hjärtligt!
När du gör precis som sonen, Gud blir så glad!
Men det är inte bara fadern som älskar dig utan både Jesus och den helige ande gör det också.
När vi läser om Herrens bön ser vi hur Jesu lärjungar sade ”Herre, lär oss att be….!” Vad händer?
Är det något som vi måste göra?
Herrens bön är bara för lärjungar, dem som känner Jesus.
Vi läser ”förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.”
Ja, när vi kommer till Gud och ber om förlåtelse måste vi vara redo, med Guds hjälp, att förlåta ”dem som står i skuld till oss.” Det är inte alltid så lätt men det är så viktigt om man skall känna sig fri!
Jag minns en tjej i Indien som var en så där tjugosex år gammal bibliotekarie i bibelskolan. Hon hade varit våldtagen av sin pappa när hon var tolv år gammal och låg sjuk i sängen. Hennes liv var helt förstört. Pastor Elizabeth och jag bad för henne när vi var i Indien och genom den helige andes makt förlät hon sin pappa.
Ett år senare mötte vi henne igen – hon var en helt annan tjej och såg så glad och förändrad ut! Faktiskt, sex månader före vårt andra besök hade hon sagt till sin pappa hur hemskt det var vad han hade gjort, men att hon förlät honom.
Minns du sången – ”det är ingen hemlighet vad Gud kan göra.”
”Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.”
- Så, Jesus har förklarat hur Gud ser ut och Guds och sin och den helige andes outgrundliga kärlek.
- Vi har förstått att vi måste ”förlåta dem som står i skuld till oss.
Till sist:
”Har vi ansvar för dem som inte känner Jesus?”
Om du hade en dödlig sjukdom och hittat ett botemedel skulle du inte berätta det med stor glädje till andra folk så att de kan överleva?
Faktiskt om du som är frälst hade en dödlig sjukdom men har hittat ditt botemedel när du kom till Jesus! Jag frågar dig, ”är du så fylld av glädje att din glädje rinner över?”
Jag minns när Petrus och Johannes var hotade av stora rådet. De svarade ”vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”
Jag minns när Jesus stod och ropade ”om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram…” Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. (Joh 7:37-39)
Säkerligen, säkerligen om du idag känner ”förlåtelse utan gräns” vill du längta efter att vara en glädjespridare för Jesus.
Jag tror, nej jag är säker, att om vi litar helt och hållit på den helige ande och tillåter honom att vägleda oss Skall vi till vår egen förvåning komma vi att rinna över av kärlek.
Det är så många människor i Katrineholm som behöver hitta ”förlåtelse utan gräns!” Vill du be om det och vara tillgänglig för Gud?
Du kan söka Guds ansikte i våra bönesånger.
Lått oss bedja:
Nådens gud bevara oss i din förlåtelse och försoning.
Och hjälp också oss att ge förlåtelse i överflöd till varandra.
I Jesu namn.
Amen.
 
Martin Poyser