meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Bana väg för Herren

2010-12-12   
 
Luk. 3:1-15

Johannes står där i öknen och predikar i sin spartanska klädnad. Han har känt kallelsen från Gud och han har gett sig iväg från sitt hem. Vad hans familj tyckte om det får vi aldrig veta. Men vi vet att han står där och vi vet vad han säger.
Han börjar med profetian. Han startar i det judiska folkets gemensamma erfarenhet, väntan på Messias. Han citerar från profeten Jesaja. Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg ska sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras, och alla människor ska se det. Herren har talat.
Vår bibel är ju uppdelad i två delar och det är inte av en slump. Själva frälsningshistorien har en tudelning. Ett före och ett efter.. Gud handlar genom hela Bibeln, men hans handlande har olika accenter före och efter Kristus. Och nu befinner vi oss mittemellan Jesus är centrum i frälsningshistorien. GT väntar på honom och ser fram emot hans ankomst. NT berättar om konsekvenserna av hans närvaro i världen.
Som ett förebud inför den perspektivförskjutning som äger rum mellan GT och NT, står Johannes Döparen. Och han kommer med ett kärvt budskap. Han lever själv ett ytterligt enkelt liv. Han bar kläder av kamelhår och hans mat var gräshoppor och vildhonung, berättar Matteus. Han framstår nästan som något vildsint. Trots det kommer folket i stora skaror. De lyssnar, tar till sig hans förkunnelse och vill förändra sina liv. De frågar honom: Vad ska vi då göra? Säger han till dem: Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen Vilken är då frukten som hör till omvändelsen?
Vi var nog ganska många som satt och såg TV-utsändningen från Nobelfestligheten. I år poängterades, både vid fredsprisutdelningen i Oslo och vid ceremonin i Stockholm, att Alfred Nobel skriver in i sitt testamente, att inget avseende ska hållas vid blivande pristagares nationalitet. Det är bara deras verksamhet som ska bedömas. Båda talarna hade kunnat citera aposteln Pauluns.: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Nu har vi alla en ny identitet som medborgare i ett helt nytt rike. Paulus talar naturligtvis om vår nya identitet i Kristus. Talarna vid Nobelprisutdelningarna refererar naturligtvis inte till det, men den underliggande sanningen är densamma. I grunden är vi alla lika. Hudfärg och nationalitet är bara utanverket. Och det viktiga sitter aldrig i utanverket, det sitter på insidan.
Kanske kan vi tänka oss att Alfred Nobel hade förstått Jesu förkunnelse. Johannes Döparen gav ett tydligt svar till dem som frågade honom: Vad ska vi göra? Han gav exempel på hur man ska dela med sig och hur man inte ska utnyttja sitt övertag när man står i en maktposition. Ganska självklart kan vi tycka, men ändå skulle vi kunna räkna upp hur många exempel som helst på situationer där olika människor brutit mot Johannes döparens regler. Vi människor har lätt för att falla för de frestelser som presenteras oss under livets gång.
Jesajas bok det 40 kapitlet som jag citerade tidigare fortsätter: En röst sade: Förkunna! Jag frågade: Vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Vår Guds ord består i evighet. Från gudsberättelsens mittpunkt, där Johannes talar om den kommande Kristus, hamnar vi nu i de yttersta av tider. Vad är det att vara profet i vår tid? Och, känner vi igen profeterna när de talar?
Skulle vi vilja lyssna till det kärva budskap som Johannes gav till sin tid? Han predikade omvändelse och omvändelsen bestod i att börja se sina medmänniskor. Inget avseende ska vi lägga vid en människas yttre attribut, vare sig nationalitet, hudfärg, begåvning eller inkomstnivå. Alla är vi likvärdiga inför Gud och alla förtjänar vi en respektfull behandling. Vår Guds ord består i evighet oh profeterna talar även idag.
Så talar ordet till oss över årtusendena. Vi läser GT även idag och får vägledning av ordet. Vi lyssnar till Johannes Döparens förkunnelse och hans ord är relevanta för oss. Och framförallt, vi lyssnar till Jesu förkunnelse och hans ord leder till frälsning för människor fortfarande idag.
Så låt oss vara observanta. Vilka är de profeter som talar om omvändelse idag? Vilket är deras budskap? Låt oss lyssna på allvar och ta till oss deras förkunnelse. Guds ord är levande fortfarande idag. Det griper in i människors liv och det leder oss till Livet.
 
Kristina Färdeman