meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-04-18 18:00Getsemanestund
Skärtorsdagen. Det nya förbundet. Joh 13:1-17
Nattvard.

 
2019-04-19 11:00Gudstjänst
Långfredagen. Korset. Joh 19:17-37
Rimon Murad.
Najat Isho, sång.

 
2019-04-20 14-17Ekumenisk Påskfest
Sandbäcksgården.

 
2019-04-21 11:00Gudstjänst med nattvard
Påskdagen. Kristus är uppstånden. Joh 20:1-18, Joh 2:1-11
Rimon Murad.

 
2019-04-23 09:45Bön

 
2019-04-23 14:00Återbruk

 
2019-04-23 16:00Språkcafé

 
2019-04-24 14:00Bibelsamtal

 
2019-04-28 10:30Bön

 
2019-04-28 11:00Gudstjänst
2:a sönd. i påsktiden. Påskens vittnen.
Joh 21:15-19
Rimon Murad.
Kerstin Karlsson, sång.

 
2019-04-30 09:45Bön

 
2019-04-30 16:00Språkcafé

 
2019-04-30 18:00Vårsamkväm

 
2019-05-05 11:00Gudstjänst med nattvard
3:e sönd. i påsktiden. Den gode herden. Joh 10:11-16
Gemensam gtj med Ekbackskyrkan.
Jonatan Andersson, Rimon Murad.
Kyrkkaffe.

 
2019-05-07 09:45Bön

 
2019-05-07 14:00Återbruk

 
2019-05-07 16:00Språkcafé

 
2019-05-11 18:00Sjung till Herrens ära
Lovsångskväll.

 
2019-05-12 10:30Bön

 
2019-05-12 11:00Gudstjänst med Diakonia
4:e sönd. i påsktiden. Vägen till livet. Joh 14:1-14
Kristina Färdeman.

 
2019-05-12 15:00Andakt
Igelkotten.

 
2019-05-14 14:00Återbruk

 
2019-05-14 16:00Språkcafé

 
2019-05-15 14:00RPG
Sånggruppen Dacapo från Stockholm.
Allan Törnberg-tema.

 
2019-05-16 14:00Andakt
Lövåsgården.

 
2019-05-18 10:00-14:00Våffelservering

 
2019-05-19 15:00Barnkalas
Rimon Murad, Birgitta Thörnberg.
Servering.