meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2020-04-05 11:00Gudstjänsten är inställd
Palmsöndagen. Vägen till korset.
Matt 21:1-11 
2020-04-09 18:00Getsemanestund. Inställd.

 
2020-04-10 11:00Gudstjänsten inställd
Långfredagen. Korset.
Matt 27:32-56

 
2020-04-12 11:00Påskandakt
Påskdagen. Kristus är uppstånden.
Matt 28:1-20
Rimon Murad.

 
2020-04-19 11:00Gudstjänst
2:a sönd i påsktiden. Påskens vittnen.
Joh 20:24-31
Rimon Murad.
Eva Persson, sång.

 
2020-04-21 14:00Återbruk

 
2020-04-21 16:00Språkcafé

 
2020-04-26 11:00Gudstjänst
3:e sönd i påsktiden. Den gode herden.
Joh 10:22-30
Torgerd Jansson.

 
2020-04-28 10:00Bön

 
2020-04-28 14:00Återbruk

 
2020-04-28 16:00Språkcafé

 
2020-04-29 14:00Bibelsamtal