meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2018-06-24 10:00Gudstjänst
Den helige Johannes döparens dag. Den högstes profet. Luk 1:5-17
Rimon Murad.

 
2018-06-28 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-07-01 16:00Gemensam gudstjänst
Med Agape och Pingstkyrkan i Stadsparken.
Apostladagen. Sänd mig. Luk 5:1-11
Rimon Murad. Henrik Thornell.

 
2018-07-05 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-07-08 10:00Gudstjänst med nattvard
6:e sönd. e. trefaldighet. Efterföljelse. Matt 5:20-26
Wera Olovsson. Ing-Marie Panzar.
Utgångskollekt till Syrien.
Kyrkkaffe.

 
2018-07-12 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-07-15 16:00Gemensam gudstjänst i Stadsparken
Med Agape och Pingstkyrkan.
Kristi förklarings dag. Jesus förhärligad. Matt 17:1-8
Jonathan Näsström.

 
2018-07-19 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-07-22 10:00Gudstjänst
8:e sönd. e. trefaldighet. Andlig klarsyn. Matt 7:15-21
Ann Carlsson.

 
2018-07-26 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-07-29 16:00Gemensam gudstjänst i Stadsparken
Med Agape och Pingstkyrkan.
9:e sönd. e. trefaldighet. Matt 25:14-30
Jonathan Näsström.

 
2018-08-02 18:00Vandring
Start vid Mariakyrkan.

 
2018-08-05 10:00Gudstjänst
10:e sönd. e. trefaldighet. Nådens gåvor. Joh 15:1-9
Martin Poyser.

 
2018-08-07 17:00Våffelservering

 
2018-08-12 11:00Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken
11:e sönd. e. trefaldighet. Tro och liv. Luk 18:9-14
Rimon Murad. Musikkåren. Ekumenisk kör.
Vid regn i Mariakyrkan.
Kyrkkaffe.