meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2018-04-26 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet.

 
2018-04-29 10:30Bön

 
2018-04-29 11:00Gudstjänst
5:e sönd. i påsktiden. Att växa i tro. Joh 16:5-11
Rimon Murad.
Barnkören På G, Birgitta Thörnberg.
Insamling till nationella arbetet
(Mission i Sverige).
Kyrkkaffe.

 
2018-05-02 14:00Bibelsamtal

 
2018-05-03 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet.

 
2018-05-06 10:00Gemensam gudstjänst i Ekbackskyrkan, Vingåker
Bönsöndagen. Bönen. Luk 18:1-8
Rimon Murad, Jonatan Andersson.
(Samling vid Mariakyrkan kl 9.00 för samåkning.)

 
2018-05-08 09:45Bön

 
2018-05-08 14:00Återbruk

 
2018-05-08 16:00Språkcafé

 
2018-05-10 09:00Gökotta. Gölstugruvan
Kristi himmelsfärds dag. Herre över allting.
Mark 16:19-20
Ekumeniska musikkåren.

 
2018-05-13 10:30Bön

 
2018-05-13 11:00Gudstjänst
Söndagen före pingst. Hjälparen kommer.
Joh 15:26-16:4
Torgerd Jansson.

 
2018-05-15 09:45Bön

 
2018-05-15 14:00RPG-samling
Göran Isacson berättar om fåglar.

 
2018-05-15 14:00Återbruk

 
2018-05-15 16:00Språkcafé

 
2018-05-16 14:00Bibelsamtal

 
2018-05-17 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet Café.

 
2018-05-20 11:00Gudstjänst
Pingstdagen. Den heliga Anden. Joh 14:25-29
Kristina Färdeman.

 
2018-05-22 09:45Bön

 
2018-05-22 14:00Återbruk

 
2018-05-22 16:00Språkcafé

 
2018-05-23 10:30Andakt
Furuliden.

 
2018-05-24 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet Café.

 
2018-05-27 15:00Gudstjänst med Barnkalas
Heliga trefaldighets dag - Gud - Fader, Son och Ande.
Matt 11:25-27
Rimon Murad, Birgitta Thörnberg.

 
2018-05-29 09:45Bön

 
2018-05-29 14:00Återbruk

 
2018-05-29 16:00Språkcafé

 
2018-05-30 14:00Bibelsamtal

 
2018-05-31 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet Café.

 
2018-06-03 10:00Gudstjänst med nattvard
1:a sönd. efter trefaldighet. Vårt dop. Joh 3:1-8
Rimon Murad.

 
2018-06-10 10:00Gudstjänst
2:a sönd. efter trefaldighet. Kallelsen till Guds rike.
Luk 14:15-24
Församlingsmöte efter gtj.