meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-08-20 10:00Bön

 
2019-08-24 8:00-Städdag i kyrkan

 
2019-08-25 10:00Gudstjänst
10:e sönd. e. trefaldighet. Nådens gåvor. Matt 18:18-22
Torgerd Jansson.

 
2019-08-27 10:00Bön

 
2019-09-01 11:00Gudstjänst med nattvard
11:e sönd e. trefaldighet. Tro och liv. Matt 21:28-31
Samlingssöndag.
Rimon Murad.
Kyrkkaffe med aktiviteter.

 
2019-09-03 10:00Bön

 
2019-09-08 10:30Bön

 
2019-09-08 11:00Gudstjänst
12:e sönd. e. trefaldighet. Friheten i Kristus. Luk 13:10-17
Rimon Murad.