meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2017-12-17 11:00Gudstjänst
3:e söndagen i advent. Bana väg för Herren.
Matt 11:2-11
Torgerd Jansson.
Söndagsskola.

 
2017-12-24 11:00Samling vid krubban
Julafton. 4:e sönd. i advent. Herrens moder. Luk 1:46-55
Rimon Murad.
Sång och teater: Ungdomskör med Najat Eicho.

 
2017-12-25 11:00Gemensam gudstjänst med nattvard i Mariakyrkan
Juldagen. Jesu födelse. Luk 2:1-20
Rimon Murad.
Sång: Lisa Karlsson m fl.

 
2017-12-26 14:00Gemensam jullunch
I Församlingshemmet på norr.

 
2018-01-01 16:00Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan
Nyårsdagen. I Jesu namn. Luk 2:21

 
2018-01-06 15:00Julfest
Trett.dag jul. Guds härlighet i Kristus. Matt 2:1-12
Program.
Servering.

 
2018-01-07 10:30Bön

 
2018-01-07 11:00Gudstjänst med nattvard
1:a sönd. e. trett.dagen. Jesu dop. Matt 3:13-17
Rimon Murad.
Söndagsskola.
Utgångskollekt till Syrien.

 
2018-01-09 09:45Bön

 
2018-01-10 14:00Bibelsamtal

 
2018-01-14 11:00Gudstjänst
2:a sönd. e. trett.dagen. Livets källa. Joh 2:1-11
Torgerd Jansson.
Sång: Birgitta Thörnberg.

 
2018-01-16 09:45Bön

 
2018-01-16 14:00Återbruk

 
2018-01-16 16:00Språkcafé

 
2018-01-18 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet med fotoutställning.

 
2018-01-21 11:00Gudstjänst
3:e sönd. e. trett.dagen. Jesus skapar tro. Matt 8:5-13
Rimon Murad.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe.

 
2018-01-21 18:00Minikonsert
Maria Odsvall, flöjt och Johan Carlsson, piano.

 
2018-01-23 09:45Bön

 
2018-01-23 14:00Återbruk

 
2018-01-23 16:00Språkcafé

 
2018-01-24 14:00Bibelsamtal

 
2018-01-25 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet med fotoutställning.

 
2018-01-28 11:00Gudstjänst
Septuagesima. Nåd och tjänst. Matt 20:1-16
Kristina Färdeman.
Ekumeniska musikkåren.

 
2018-01-30 09:45Bön

 
2018-01-30 14:00Återbruk

 
2018-01-30 16:00Språkcafé

 
2018-02-01 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet med vernissage.

 
2018-02-04 11:00Gudstjänst med nattvard
Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus. Luk 2:22-40
Rimon Murad.
Sång: Najat Eicho.
Utgångskollekt till O Mon.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe.