meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2018-10-20 10:00-12:00Soppa med kultur
Karin Tran berättar om sitt liv som hjärtläkare. "Hur en svensk barnläkare hamnade i en partikelaccelerator i Schweiz"

 
2018-10-21 10:30Bön

 
2018-10-21 11:00Gudstjänst
21:a sönd. e. trefaldighet. Samhällsansvar. Matt 22:15-22
Rimon Murad.
Mariakyrkans Ungdoms årsmöte efter gudstjänsten.

 
2018-10-23 09:45Bön

 
2018-10-23 14:00Återbruk

 
2018-10-23 16:00Språkcafé

 
2018-10-24 14:00Bibelsamtal

 
2018-10-25 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagöppet i Caféet med konstutställning.

 
2018-10-28 14:00Årsmöte
22:a sönd. e. trefaldighet. Frälsningen. Matt 23:37-24:2
Andakt. Rimon Murad.
Servering.

 
2018-10-30 09:45Bön

 
2018-10-30 14:00Återbruk

 
2018-10-30 16:00Språkcafé

 
2018-11-01 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet med vernissage för utställning

 
2018-11-03 11:00Gudstjänst med nattvard
Alla helgons dag. Helgonen. Matt 5:1-12
Ljuständning för de under året avlidna.
Rimon Murad.