meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-10-19 14:30-16:30Bön för Katrineholm
Församlingshemmet Norr.

 
2019-10-20 11:00Gudstjänst med nattvard
18:e sönd. e. trefaldighet. Att lyssna i tro.
Mark 10:17-27
Rimon Murad.

Mariakyrkans Ungdoms årsmöte efter gudstjänsten.

 
2019-10-22 10:00Bön

 
2019-10-22 14:00Trivselträff

 
2019-10-22 16:00Språkcafé

 
2019-10-23 14:00Bibelsamtal

 
2019-10-27 14:00Årsmöte
Andakt.
19:e sönd. e. trefaldighet. Trons kraft. Joh 9:1-7, 24-39
Rimon Murad.
Servering.

 
2019-10-29 10:00Bön

 
2019-10-29 14:00Trivselträff

 
2019-10-29 16:00Språkcafé

 
2019-11-02 11:00Gudstjänst med nattvard
Alla helgons dag. Helgonen. Matt 5:13-16
Ljuständning för de under året avlidna.
Rimon Murad.
Utgångskollekt till Syrien