meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2018-02-17 09:00-11:00Ekumenisk kulturfrukost
"Trots och tröst." Marie Selander och Tuomo Haapala i ett program med musik och berättelser från parets äventyrliga liv i kulturens tjänst.

 
2018-02-18 11:00Gudstjänst
1:a sönd i fastan. Prövningens stund. Matt 4:1-11
Ann Carlsson.
Kerstin Karlsson, sång.
Söndagsskola.
Kyrkkaffe.

 
2018-02-20 09:45Bön

 
2018-02-20 14:00Återbruk

 
2018-02-20 16:00Språkcafé

 
2018-02-22 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet.

 
2018-02-22 14:15Andakt
Lövåsgården.

 
2018-02-23 19:00Ungdomssamling

 
2018-02-25 10:30Bön

 
2018-02-25 11:00Gudstjänst
2:a sönd i fastan. Den kämpande tron. Matt 15:21-28
Rimon Murad.
Efter gudstjänsten ges information om hur man bäst utnyttjar sin hörapparat

 
2018-02-27 09:45Bön

 
2018-02-27 14:00Återbruk

 
2018-02-27 16:00Språkcafé

 
2018-03-01 12:00Lunchandakt
12.30 Torsdagsöppet i Caféet med vernissage.

 
2018-03-02 18:00Världsböndagen
Katrineholms kyrka.
Surinam: Allt Gud skapat är mycket gott.
Sara Hökpers och deltagare från övriga församlingar.

 
2018-03-04 11:00Gudstjänst med nattvard
3:e sönd i fastan. Kampen mot ondskan. Luk 11:14-26