meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2019-02-24 11:00Gudstjänst
Septuagesima. Det levande ordet. Joh 7:40-52
Torgerd Jansson.

 
2019-02-26 09:45Bön

 
2019-02-26 14:00Återbruk

 
2019-02-26 16:00Språkcafé

 
2019-02-26 18:30-21Närområdesträff Svealand
Servering av enkelt fika.

 
2019-02-27 14:00Bibelsamtal

 
2019-02-28 12:00Lunchandakt
12.30-14 Torsdagsöppet i Caféet.

 
2019-03-01 19:00Världsböndagen
KSR
Katolska kyrkan.

 
2019-03-03 11:00Gudstjänst med nattvard
Fastlagssöndagen. Kärlekens väg. Joh 12:20-33
Rimon Murad.

 
2019-03-03 16:00Språkcafé

 
2019-03-05 09:45Bön

 
2019-03-05 14:00Återbruk

 
2019-03-06 14:00-17:00Bibelsamtal

 
2019-03-10 10:30Bön

 
2019-03-10 11:00Gudstjänst
1:a sönd. i fastan. Prövningens stund. Matt 16:21-23
Jonas Eveborn. Rimon Murad.
Offerdag för pastors- och diakonutbildn.
Kyrkkaffe.

 
2019-03-10 15:00Andakt
Igelkotten.

 
2019-03-12 09:45 Bön

 
2019-03-12 14:00Återbruk

 
2019-03-12 16:00Språkcafé

 
2019-03-13 10:30Andakt
Furuliden.