meny
 
 
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

K o m m a n d e   A k t i v i t e t e r2020-01-21 10:00Bön

 
2020-01-21 14:00RPG
Birgitta Källberg berättar om sitt välsignade liv.
Servering.

 
2020-01-21 14:00Trivselträff

 
2020-01-21 16:00Språkcafé

 
2020-01-22 14:00Bibelsamtal
Vi samtalar om Apostlagärningarna: Till jordens yttersta gräns.

 
2020-01-26 11:00Gudstjänst
3:e sönd e trettondedagen. Jesus skapar tro. Joh 4:46-54
Ann Carlsson. Rimon Murad.
Församlingsmöte efter gtj.
Kyrkkaffe.

 
2020-01-28 10:00Bön

 
2020-01-28 14:00Trivselträff

 
2020-01-28 16:00Språkcafé

 
2020-02-02 11:00Gudstjänst med nattvard
Kyndelsmässodagen. Uppenbarelsens ljus. Matt 13:31-33, Luk 2:22-40
Rimon Murad.
Utgångskollekt till missionsarbetet.

 
2020-02-04 10:00Bön

 
2020-02-04 14:00Trivselträff

 
2020-02-04 16:00Språkcafé

 
2020-02-05 14:00Bibelsamtal
"Till jordens yttersta gräns"
Vi samtalar om Apostlagärningarna.

 
2020-02-09 13:00KSR:s årsmöte
I Pingstkyrkan.

 
2020-02-09 15:00Andakt
Igelkotten.

 
2020-02-09 16:00Ekumenisk gudstjänst
Septuagesima. Nåd och tjänst. Matt 19:27-30
Ekum. gudstjänst i Pingstkyrkan. Kyrkkaffe.