meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Årsmötet 2009

2009-10-25   
 
C.a 50 medlemmar samlades till församlingens årsmöte i Mariakyrkan den 25 oktober. Mötet inleddes med en betraktelse av vår pastor Kristina Färdeman.

Därefter vidtog förhandlingarna, som rutinerat leddes av Solveig Gustafsson.
Styrelsen utökades till 10 ledamöter, och Lars Liljegren omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen blev Göran Isacson (nyval), Torgerd Jansson, Barbro Medin, Lars Panzar, Martin Poyser, Christer Tak (nyval), Leifgunnar Wågenberg och Roger Östlund. Lisa Karlsson adjungerades som nyvald representant för Mariakyrkans Ungdom.

Därefter valdes ett stort antal funktionärer till olika uppgifter liksom ledare till de olika grupperna.

Torgerd Jansson informerade om de samtal som förts under den nyligen avhållna församlingsdagen, och det resulterade i att tre projektgrupper utsågs: En grupp ska lämna förslag till hur vi ska kunna visualisera gudstjänsterna . En annan grupp ska undersöka möjligheterna att erbjuda alternativa gudstjänster och mötesplatser . Den tredje gruppen ska försöka hitta vägar att bättre nå ut med information .

Kristina Färdeman informerade om arbetet i den ”filmkonfagrupp” som nyligen startat och som består av sju ungdomar.

Birgitta Thörnberg informerade om planerna på att skapa speciella gudstjänster riktade till barnen och deras föräldrar .

Under kaffepausen gavs tillfälle att svara på en enkät om när man helst vill besöka gudstjänster under julhögtiden. Resultatet av enkäten har inte sammanställts när detta skrivs.
 
-