meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Kristina Färdeman

2008-08-15   
 
Kristina Färdeman heter vår pastor. Hon började sin tjänst här den 1 september 2008.Kristina har arbetat som musiklärare och därefter som ungdomsledare i Immanuelskyrkan i Stockholm.
På 1980-talet påbörjade hon sin pastorsutbildning samtidigt som hon förberedde sig för missionsarbete, och 1986 reste hon till Ecuador.
1994 fick hon tjänsten som pastor i Motala missionsförsamling och blev sedan RIA-föreståndare i Motala. (RIA = Rådgivning i alkoholfrågor)
Hon har också undervisat i spanska.
I Katrineholm hoppas hon finna en församling som vill arbeta i samklang med sitt omgivande samhälle. Visionen är den församling där man vill arbeta med trosfrågorna, vill växa som människa och kristen och vill spegla detta i samhällets utveckling.
"Jag längtar efter den församling som vågar ta ungdomars frågor på allvar, som vågar öppna sina dörrar för människor som lever i samhällets marginaler, som är intresserade av att lära känna vårt lands nya innevånare. men framförallt en församling som vågar förändring, som vill reflektera över hur andra funderar över livsfrågorna och som vågar leta efter nya vägar för att tolka evangeliet i vår tid."
Kristina är mycklet intresserad av att upprätthålla kontakter utanför församlingen och delta i olika sammanhang i samhället.
Efter tiden i Ecuador behärskar hon spanska flytande och har arrangerat turistresor till Ecuador och hoppas kunna fortsätta med det.
 
-