meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Mariakyrkans Ungdoms årsmöte 2011

2011-10-30   
 
Mariakyrkans ungdoms årsmöte blev lite av en milstolpe i föreningens 21-åriga historia i och med att styrelsen, ungdomsrådet, fick flera nya ledamöter, vilket även sänkte medelåldern avsevärt. Ungdomsrådet har nu följande sammansättning:
Ing-Marie Panzar, ordförande
Lars Panzar, kassör
Lena Adem, sekreterare
Bodil Holmberg
Lisa Karlsson
Mariana Ljunggren
Erik Arvid Magnusson
Roger Östlund

I verksamhetsberättelsen finner vi bl.a. att
Gospelkören
har under Hans Thörnbergs ledning varit synnerligen aktiv med bl.a. en turné i våras till Sandviken och Tierp med mässan Gloria. Kören medverkade även vid en konsert i Pingstkyrkan tillsammans med Ole Börud i april, och man gav en egen konsert under kulturnatten med musik av gruppen Koinonia. Kören har naturligtvis också vid flera tillfällen medverkat vid Mariakyrkans egna arrangemang.
Barnkören På G har under Birgitta Thörnbergs ledning haft ett innehållsrikt verksamhetsår. 1:a advent sjöng kören både ”ensamma” och tillsammans med vuxenkören i Mariakyrkan. Under kulturnatten medverkade man tillsammans med flera andra barnkörer i ett ”Körmaraton” i Katrineholms kyrka. På G var också med vid den stora Världensbarn-konserten i Tallåsaulan. Nämnas kan också en gudstjänst i mars där barnen inte bara sjöng utan även gestaltade ett litet drama. En barn- och föräldrakör resulterade också i gudstjänstmedverkan under våren.
Barnmusiken
har fortsatt med sina fyra grupper, tisdagar och fredagar. Verksamheten är populär, och marknadsföring är närmast överflödig. Det har blivit tradition att avsluta höstterminen med en julfest för barn, föräldrar och far- och morföräldrar. Det blir sång, dans och avslutning med ljuständning, och minsann brukar inte också tomten dyka upp! Några gånger per termin bjuder vi in till Barnens kyrkstund , som är en gudstjänst för de minsta.
Söndagsskolan
har under året börjat hitta sin form, och en liten skara barn brukar med spänning se fram mot vad som finns i ”skåpet” under gudstjänsten innan de går vidare till sin egen samling med olika aktiviteter tillsammans för att sedan avsluta stunden med stillhet och ljuständning.
DET STORA BARNKALASET
är sedan några år en etablerad tradition, då alla barngrupperna avslutar verksamheten innan sommarlovet. Då fylls kyrkan med barn, föräldrar, far- och morföräldrar, församlingsmedlemmar och andra intresserade.
En spirande verksamhet
som vi hoppas ska växa är de ungdomsträffar som Lisa Karlsson ordnat, och de har bl.a. medverkat vid en gudstjänst i Vingåker.

Verksamhetsplan för 2011-2012
Följande verksamhetsplan antogs av årsmötet:
Mariakyrkans Ungdom vill
* Erbjuda aktiviteter och miljöer som riktar sig till barn och ungdom samt deras föräldrar
* Tydliggöra det kristna budskapet
* Erbjuda konfirmationsundervisning och andra samtals- och mötesplatser
* Utveckla de fungerande grupper vi har och kunna möta behovet av att starta nya
* Intensifiera ledarstöd och ledarvård
* Om möjligt ordna skolkontakter
Mariakyrkans ungdom är ansluten till riksorganisationen equmenia och medlemsantalet i åldrarna 7 – 20 år var vid förra årsskiftet 51.
 
Arne