meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Församlingens årsmöte

2012-10-28   
 

Mötespresidiet, fr.v. Leifgunnar Wågenberg, sekr., Torgerd Jansson, mötesordf. och Lars Liljegren, styrelsens ordf.

Församlingens årsmöte hölls söndagen den 28 november utan några större sensationer. Hela styrelsen omvaldes, och i verksamhetsberättelsen konstaterades att jubileumsinsamlingen i samband med kyrkans 100-årsfirande landade på hela 133 000 kr.
Gudstjänster (även på engelska), andakter, bönesamlingar och studiegrupper har bedrivits ungefär som tidigare.
Satsningen på återbruk resulterar i såväl trevlig gemenskap som hjälp till missionsarbetet i Kongo.
Projektkören och Musikkåren gör värdefulla insatser, och kulturfrukostarna tre gånger per termin bjuder på varierande program för en trogen publik.
En nyhet för året är Torsdagsöppet i Mariagården, som inleds med andakt, varefter en sopplunch serveras, och verk av månadens konstnär kan studeras.
För att minska kostnaderna för uppvärmning har gudstjänsterna under vintermånaderna hållits i Mariagården, och en uppgift för styrelsen under det kommande året blir att hitta ytterligare åtgärder på den inslagna vägen.
 
a