meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Mariakyrkans Ungdoms årsmöte

2012-10-28   
 

Vid årsmötet med Mariakyrkans Ungdom sönd. 28 nov. omvaldes hela styrelsen, vilket innebär att Ing-Marie Panzar fortsätter som ordförande, Lars Panzar som kassör och Lena Adem som sekreterare.
Av årsberättelsen framgår att söndagsskolans betydelsefulla verksamhet börjar stabiliseras, vilket är glädjande, då bibelkunskapen i samhället tenderar att minska.
Barnmusikens fyra grupper och barnkören På G har letts av församlingens musikledare Birgitta Thörnberg, och genom att barnen där också får träna på att framträda vid olika samlingar, gör det kyrkan till en bra växtplats för att skapa människor med självförtroende och ansvar.
Gospelkören som under Hasse Thörnbergs inspirerande ledning under många år glatt oss med sin sång, såväl i kyrkan som på andra ställen, har upphört under året.
Under det kommande verksamhetsåret vill man med det kristna budskapet som grund fortsätta att erbjuda aktiviteter och miljöer för barn och ungdom och deras föräldrar. Ökade skolkontakter, konfirmationsundervisning samt utökat ledarstöd och ledarvård är andra prioriterade områden.
I samband med årsmötet bjöds deltagarna på en välsmakande sopplunch med glassefterrätt!
 
a