meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Påskfirandet

2006-04-06   
 
Den kristna påsken har i alla tider från den första kristna församlingens tid varit en viktig högtid, därför att den betonar betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Läser man i de fyra evangelierna finner man att den sista påskveckan i och kring Jerusalem har fått en mycket stor plats i deras samlade material. Det betyder att Matteus, Markus, Lukas och Johannes upplevde det viktigt att föra detta vidare.

Paulus skriver i 1. Kor. 15: "Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna....". I någon översättning kallas detta för huvudstycke, dvs det var viktigt för våra andliga fäder.

Den första kristna påsken ägde rum i en judisk miljö, som firade påsk till minne av uttåget ur Egypten. Ordet påsk kommer av det hebreiska ordet pesach, vilket betyder "gå förbi" .Det förknippas med att Israels folk, som levde i förtryck och fångenskap i Egypten hade från Mose och Gud fått uppdraget att göra sig redo för flykt och uppbrott från Farao. Israels folk skulle stryka blodet från ett slaktat lamm på dörrträet, och därigenom skulle de bli räddade, när mordängeln gick förbi. Utifrån denna händelse firade alla judar påskalammmsmåltid.

Den kristna kyrkan gav det ett nytt innehåll. Jesus Kristus är det slaktade Lammet, som offras för våra synder och blir vår räddning.

Tidigt skapade man ett s.k. kyrkoår, där dessa texter och sammanhang återberättades så naturligt som möjligt; Bebådelsen i mars, Jesu födelse på juldagen och så påsken efter flera veckors förberedelse genom fasta och bön. I gamla tider var det kanske mer än nu angeläget, att förbereda sitt hjärta och sinne, så att man på ett rätt sätt kunde ta emot budskapet om Jesu död och uppståndelse. Adventstiden hade och har samma innebörd att förbereda oss inför julens budskap.

I den lutherska traditionen, som svensk kristenhet i hög grad hör hemma i, har betoningen vilat på Långfredagen. Man har betonat innebörden av Jesu lidande och död. Vad betyder försoningen med Gud?

Den ortodoxa kyrkofamiljen har i hög grad sitt viktigaste fokus på Jesu uppståndelse. Det är därifrån vi har hämtat traditionen att på påskdagen hälsa varandra med orden: "Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!"

Självklart är inte dessa ord ett fullständigt svar på vad kristen påsk är. Men min förhoppning är, att du ska bli intresserad och söka efter mera.

Sök dig gärna till någon eller flera kyrkor under påskhelgen för att tillsammans med den gudstjänstfirande församlingen läsa texterna, sjunga och bedja med andra och så samlas omkring Guds Lamm som tar bort världens synd, samlas inför honom som genom sin uppståndelse övervann synd, död och Djävul.

Du är hjärtligt välkommen till Mariakyrkan!
Gud välsigne din påsk!
 
Jörgen Ånfors