meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Aina Rasmussen ny ordförande

2013-10-27   
 

Aina Rasmussen valdes enhälligt till ny ordförande vid Mariakyrkans församlings årsmöte den 27 okt. Hon efterträder Lars Liljegren, som avböjt omval som ordförande men kvarstår i styrelsen. Lars avtackades under kaffepausen för sina insatser av Göran Isacsson. Ny i styrelsen blev också Bo Karlsson. Övriga styrelseledamöter är Lars Panzar, Martin Poyser, Roger Östlund, Leifgunnar Wågenberg, Barbro Medin, Christer Tak, Göran Isacsson och Mariana Ljunggren.
Verksamhetsberättelsen speglar en aktiv församling med många verksamhetsområden utöver den självklara söndagsgudstjänsten, till vilken många nya människor den senaste tiden sökt sig. Relativt nya aktiviteter är pilgrimsvandringar och torsdagarnas konstcafé. Andakter, bönesamlingar och onsdagarnas "mitt-i-veckan"-träffar är mera traditionella aktiviteter, och en "återbruksgrupp" bidrar till att ta till vara uttjänta bruksföremål, så att de kan komma till användning såväl här hemma som i det internationella missionsarbetet.
Kören och den ekumeniska musikkåren medverkar regelbundet vid gudstjänster och även andra samlingar. De ekumeniska kulturfrukostarna i Mariagården tre gånger per termin är vanligen välbesökta, och det ekumeniska klimatet i staden är gott med bl.a. ekumeniska jul- och påskfester.
Ekonomiskt har det gångna året inneburet en rörelseförlust, och arbeten har inletts för att framöver minska uppvärmningskostnaderna genom energieffektivisering. Det finns även förhoppning om att kunna öka intäkterna genom bl.a. serveringar och försäljningar.
Ing-Marie Panzar informerade om Mariakyrkans Ungdoms årsmöte som hölls dagen innan. Ungdomarna antog då nya stadgar som anknyter till riksorganisationen equmenias verksamhet. Lokalt bedrivs barnkör och barnmusik samt söndagsskola.


Presidiet med mötesordföranden Ove Melin flankerad av sekreteraren Barbro Medin och avgående ordf. Lars Liljegren.
 
-