meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Café Maria med Globala veckan 2014

2014-11-16   
 


Mariakyrkan i Katrineholm inledde på söndagskvällen 16 november Kyrkornas globala vecka med ett Café Maria, där församlingens Diakoniaombud Mariana Ljunggren tog oss med på en studieresa till Moçambique. Mariana var i juni med på en 11 dagars resa till landet tillsammans med 13 andra ombud från hela Sverige.

Moçambique i östafrika har drygt 24 miljoner invånare. Efter cirka 500 år som portugisisk koloni blev området självständigt 1975 efter ett långvarigt självständighetskrig. Därpå följde ett inbördeskrig fram till 1992, då ett fredsavtal ingicks, och flerpartival hålls i landet, nu senast i oktober, vilket vanns av Frelimorörelsen.Landet har stora mineralfyndigheter men är fattigt, och många lever i små familjejordbruk, som brukas med handkraft, och man försöker sälja en del av eventuellt överskott. Den exploatering av landets resurser som inletts har hittills endast lett till att över- och medelklassen blivit rikare. Studiegruppen besökte en stor soptipp, där många som bor i närheten försörjer sig på att samla in återvinningsbart material, som man försöker sälja eller använda på något sätt. Det innebär naturligtvis kontakt med hälsovådliga material och giftig rök, och risken för smittspridning är stor.Inte långt därifrån fanns Diakonias biståndscenter, vilket gruppen också besökte, och Mariana berättade att Diakonias insatser främst inriktas på långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med olika samarbetsorganisationer i landet. Fokus i Diakonias arbete ligger på mänskliga rättigheter, demokratisering och jämställdhet. Det utesluter naturligtvis inte katastrofhjälp i konkreta situationer. Men arbetet för social och ekonomisk rättvisa har hög prioritet, och en ideell advokatgrupp i Moçambique tar sig an frågor där gällande lagar inte efterlevts.

Vi informerades även om att en gåva till Diakonias biståndsarbete är en effektiv investering. För varje insamlad krona bidrar SIDA med tio, och Diakonia har ett gott samarbete med såväl SIDA som andra organisationer runt om i världen. Effektiviteten är hög. 93 procent av insamlade medel används direkt i verksamheten. Endast 7 procent går åt till administration och insamlingskostnader.

Vid den efterföljande frågestunden fick vi bland annat klart för oss att Diakonia inte är "mission" i traditionell mening. Diakonia är frikyrkornas hjälporganisation för att åstadkomma en hållbar och rättvis demokratiutveckling i världen. Mariana hade även med sig ett urval varor från olika delar av världen, som vi kunde lösa en del julklappsproblem med.


 
-