meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Café Maria om hur staden byggs.

2015-03-23   
 

Vid Café Maria söndagen den 22 mars var rubriken "Så bygger vi staden". Nyvalde ordföranden i bygg- och miljönämnden Martin Edgélius gav oss en inblick i hur staden byggs, och hur Katrineholm ska växa från dagens c:a 33000 invånare till 40000 år 2030. Då behövs det bostäder, och de behövs bland annat i centrum, menade Martin, för en trend idag är att världen "förstadligas".
"Den nära staden" är ett begrepp som passar bra in på Katrineholm. Bor man i Katrineholms centrum har man nära till allt: affärer, evenemang och orörd natur - ja, t.o.m. till Stockholm, sade Martin och tog sig själv som exempel. På en timme och en kvart kommer han med snabbtåget från hemmets dörr till jobbet i Stadshuset i Stockholm. Det är den tid även många "stockholmare" får offra för att ta sig till jobbet - och då utan snabbtågets bekvämlighet.
Martin är uppvuxen i Katrineholm och har många minnen från Mariakyrkan, som då hette Immanuelskyrkan. Efter gymnasiet blev det studier i bl.a. historia och statskunskap, och sedan följde olika jobb och uppdrag för moderaterna, bl.a. som borgarrådssekreterare i Stockholm.
2011 flyttade han till Katrineholm, och 2012 utökades familjen med dottern Ingrid, som var på plats i Mariagården och förtjust tog del av hur hennes stad byggs.
I höstas valdes Martin in i kommunfullmäktige i Katrineholm som en av moderaternas sex ledamöter, och han blev vid årsskiftet ordförande i den då sammanslagna bygg- och miljönämnden. Nämnden har bl.a. hand om översikts- och detaljplaner för både själva staden och övriga kommunen, och det är full fart på byggandet. 500 nya bostäder ska byggas till 2017, fick vi veta, och vi fick se bilder på de nya skapelser som redan håller på att växa fram eller som ligger i startgroparna.
Bland annat fick vi veta att det hus som Tegelstaden ska bygga mitt emot Folkets hus ska förses med ett så kallat sedumtak, vilket kanske kan sägas vara en snygg, funktionell högteknologisk variant av gamla tiders torvtak. Vi fick information om hur KFAB bygger vid Pingstkyrkan, de snart färdiga husen vid Oppundavägen, som Sjötorps Bygg AB uppför samt flera andra påtänkta byggprojekt.
"Huset vid torget" är ännu inte hugget i sten, om man säger så. Det vinnande förslaget "Klädd till fest" blir dyrt, och man tittar just nu på, om det går att krympa kostnaderna.
Så Martin gladdes åt att vara tillbaka i Katrineholm, som han såg som en attraktiv, expansiv, pendlingsvänlig stad. Men mera människor ställer också krav på staden och dess styrande. Det kommer att behövas flera förskolor och skolor till de nya familjerna. En utmaning som Martin såg som tuff men samtidigt trevlig.
 
Arne Svensson