meny
 
 
   
   
   
   
   
   
   

 

pix

  

Teologiprofessor vid Café Maria

2015-09-30   
 Mattias Martinsson,professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, gästade Café Maria i Mariakyrkan i Katrineholm den 27 september.

Mattias levde sina första 17 år i Katrineholm och har många egna minnen från kyrkan, som då hette Immanuelskyrkan.

C:a 40 intresserade besökare fick ta del av en intressant och populär beskrivning av vad en teologiprofessor kan tänkas ägna sig åt idag.

Kvällens rubrik var "Kyrkan mitt i byn. Hur lever vi med vårt kristna arv". Det anknöt till hans forskning under c:a 10 år som bland annat kretsar kring frågan "Vad är kristen tro i vår tid? "

En enkel fråga som "Finns det ett kristet arv? " har flera infallsvinklar, menade Mattias. Man kan betona kristet och hamnar då i sekulariseringsproblematiken. Eller man kan betona ett och hamnar då i mångfaldsfrågan, kopplad till de olika samfunden och samhället.

Tankarna illustrerades med flera bilder. Den ståtliga Uppsaladomen och Mariakyrkan är båda exempel på den klassiska centrala kyrkan "mitt i byn". Saint Patricks Cathedral på Manhattan är också en ståtlig katedral men helt omgiven av omkringliggande skyskrapsbebyggelse och till synes uppslukad av det omgivande samhället.

Kelvinside Parish Church i Glasgow och St John the Evangelists Church i Leeds är exempel på tidigare kyrkor där nu annan verksamhet bedrivs. Den förra är ett regelrätt nöjespalats för konst, underhållning och privata fester, och i den senare finns "Sunday Assembly", en sorts sekulär humanistisk församlingsrörelse som firar gudstjänster utan Gud och hyllar livet.

Även i Sverige säljs kyrkor och missionshus till andra ändamål. Mest bekanta affär är kanske Zlatans köp av Elimkyrkan på Östermalm för att bygga om den till lyxboende. Så frågan om huruvida det kyrkliga arvet är intakt är relevant och komplicerad. Samtidigt som kyrkor säljs byggs nya moskeer. Arvet förskjuts, och den kristna trons roll problematiseras. Mångfaldsfrågan gör att tidigare självklara saker måste bearbetas på nytt. Men helt nytt är det inte. Frikyrkans framväxt var en gång en "mångfaldsproblematik" för den dåvarande lagfästa statskyrkan.

Vi ser idag olika kyrkor och traditioner, och förändringar inom de olika kyrkorna och den sekulära kulturen påverkar arvet på oväntade sätt. Det blir motstridiga tendenser som likväl är svåra att separera från varandra.

Vid en blick i backspegeln fann Martinsson att under 30-talet fanns ett omvändelsekrav som ledde till ett bra liv, bra för samhället och förenligt med kristen tro.

Under 50-talet ökade samhällets styrning, och en anpassning till samhället tog form.

Under 80-talet försvann många gånger omvändelseidealet, och Mattias exemplifierade med att man härmade den världsliga kulturen. För att möta en hårdrockskonsert på Safiren ordnades en egen hårdrockskonsert i kyrkan utan någon egentlig teologi bakom.

Så vad händer? Ja, kristendomen, inte minst pingströrelserna, ökar ute i världen. Men i Europa tycks inte den kristna sfären kunna stå emot det omgivande samhällstrycket.

I förordet till en av de böcker Mattias hade med sig framhölls att teologin ( = läran om Gud ) inte har en självklar position vid universiteten. Akademin ifrågasätter om den vetenskapliga friheten och sanningskravet kan upprätthållas, och från kristet håll uppfattas teologin ofta som alltför kristendomskritisk och utmanande. En slutsats i förordet blev att "teologin utmanar religiösa människor att tänka vidare". Och Mattias fick säkert åtskilliga av besökarna att just tänka vidare, och det är ingen tvekan om att han med sina intressanta exempel och sitt pedagogiska framförande lyckades "ge teologin ett ansikte". Gott så!


 
Arne Svensson